Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và đúc rút sáng kiến kinh nghiệm

Sở Giáo dục và Đào tạo là thành viên trong Ban tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa và Ban tổ chức phát động tham gia hội thi thanh, thiếu, niên, nhi đồng. Phong trào thi đua sáng tạo trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo đồng thời có nhiều giải pháp tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật.

Ngày 12/8/2011 Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đúc rút sáng kiến kinh nghiệm và bàn phương hướng cho 5 năm tiếp theo. Trong 5 năm qua, cán bộ quản lý, giáo viên trong toàn ngành đã có 73.306 sáng kiến kinh nghiệm thuộc các lĩnh vực quản lý Giáo dục, nghiệp vụ và chuyên môn, trong đó có 11.505 sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại A cấp cơ sở, được chuyển về hội đồng đánh giá xếp loại. Hội đồng ngành đã tuyển chọn 26 đề tài, đề án nghiên cứu khoa học, trong đó năm 2009 – 2010 đã tuyển chọn được 10 giải pháp tham gia hội thị sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa năm 2010 – 2011. Tham gia phát động và hướng dẫn học sinh được hàng trăm giải pháp tham gia cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc, trong đó có nhiều giải pháp đoạt giải cao (giải đặc biệt của học sinh Trịnh Văn Đức trường PTTH Hậu Lộc). Riêng năm 2011 có 9 thanh, thiếu niên, nhi đồng có giải pháp tham gia dự thi. Bám sát nhiệm vụ của ngành trong 5 năm qua (2005 – 2010) các cấp quản lý Giáo dục, các nhà trường và đông đảo cán bộ, giáo viên trong toàn ngành đã tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học và đúc rút kinh nghiệm. Hội nghị đã biểu dương và khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích nổi bật trong 5 năm qua. Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn 5 năm tiếp theo đó là:

- Hàng năm hội đồng khoa học ngành chỉ đạo các đơn vị tổ chức hội nghị để sơ kết việc triển khai công tác nghiên cứu khoa học và đúc rút sáng kiến kinh nghiệm của các đơn vị. Tiến hành xét, đánh giá, khen thưởng những cá nhân, tập thể  làm tốt.

- Tổng kết giữa nhiệm kỳ (2 năm) và hết nhiệm kỳ (5 năm); các đơn vị căn cứ vào hướng dẫn của Hội đồng khoa học ngành và kế hoạch của đơn vị mình để đánh giá kịp thời rút ra bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện, trong quản lý chỉ đạo, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua./.

Trịnh Xuân Lương