Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Thể lệ hội thi sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa

Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-CT ngày 7-9-2004 và công văn số 800/UBND-KHCN ngày 25/2/2010 của chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thi STKT Thanh Hoá và tham gia Giải thưởng khoa học công nghệ Việt Nam; Căn cứ Hướng dẫn của Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam về tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2010-2011; Trên cơ sở Thể lệ Hội thi STKT toàn quốc năm 2010- 2011

Xin bấm vào đây để tải về