Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Họp Hội đồng xếp giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ 11

Ngày 28/8/2019, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị nghe Hội đồng các tiểu ban chấm điểm  đánh giá đề xuất xếp giải của các giải pháp tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa lần thứ 11 (2018 – 2019) để Ban tổ chức Hội thi xem xét quyết định.


THỂ LỆ HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT THANH HÓA NĂM 2018 – 2019

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THANH HOÁ


THỂ LỆ

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT THANH HÓA NĂM 2018 – 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 958 /QĐ-LHH ngày 28 tháng 6 năm 2018

của Ban Thường vụ Liên hiệp hội Thanh Hóa).


Liên hiệp hội Việt Nam Tổng kết , trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14

Tối ngày 17 tháng 4 năm 2018, tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, thành phố Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã phối hợp tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14 (2016 - 2017).


27 giải pháp thuộc 6 nhóm chuyên ngành đã đạt giải thưởng tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ 10

Ngày 01/9/2017, Ban tổ chức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa đã tiến hành họp và xếp giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 10 (2016 – 2017).