Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


27 giải pháp thuộc 6 nhóm chuyên ngành đã đạt giải thưởng tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ 10

Ngày 01/9/2017, Ban tổ chức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa đã tiến hành họp và xếp giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 10 (2016 – 2017).


Máy thu hoạch rau câu

Thử nghiệm máy thu hoạch rau câu tại đầm của ông Lê Văn Huệ, xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh do tác giả cung cấp.Anh Lê Văn Hải ở thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã chế tạo thành công máy thu hoạch rau câu tại các đầm nuôi trồng thủy hải sản, giúp nâng cao năng suất lao động, góp phần bảo vệ sức khỏe, đồng thời tăng thu nhập cho người sử dụng.


THỂ LỆ HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT THANH HÓA NĂM 2016 – 2017

THỂ LỆ

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT THANH HÓA NĂM 2016 – 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 600/QĐ-LHH ngày 08 tháng 6 năm 2016

của Ban Thường vụ Liên hiệp hội Thanh Hóa).


Kết quả hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 9 năm 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh thanh hóa

Thực hiện Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật (STKT) được tổ chức định kỳ 2 năm một lần trên phạm vi toàn quốc. Ngày 10/4/2014, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có Công văn số 244/LHHVN-VIFOTEC về việc tổ chức triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ XIII năm 2014-2015;