Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Thanh Hóa 3 công trình được trao Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2013

Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn (Hà Nội), Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo KHCN; Giải thưởng WIPO và Giải thưởng Cúp Vàng sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2013 đã được truyền hình trực tiếp trên song của Đài truyền hình Việt Nam.

Trao giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2012

Ngày 23/3, Lễ tổng kết 20 năm Quỹ hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam và Lễ trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, Giải thưởng WIPO (Giải thưởng của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới) năm 2012 được tổ chức tại Hà Nội.

Hội thảo: “Sáng tạo KHCN Việt Nam với sự nghiệp CNH, HĐH và xây dựng nông thôn mới”

Ngày 27/9/2012, tại Thái Bình, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội thảo “Sáng tạo KHCN Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới”.

Thể lệ Giải thưởng sáng tạo KH-CN Việt Nam

THỂ LỆ
GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VIỆT NAM NĂM 2012
(Giải thưởng Khoa học - Công nghệ VIFOTEC)