Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018

Ngày 27/6/2018 tại cơ quan Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa, Ban Tổ chức Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2018 của tỉnh đã họp phiên thứ nhất để thống nhất nội dung, kế hoạch triển khai, tổ chức, phân công nhiệm vụ các thành viên. Tham dự có đầy đủ thành viên Ban Tổ chức và Ban Thư ký Giải thưởng.

Thực hiện công văn số 366/LHHVN ngày 05/6/2018 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên Hiệp hội Việt Nam; công văn số 6893/UBND-NN ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc giao cho Liên hiệp hội chủ trì tổ chức tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018 (Giải thưởng) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tại cuộc họp, Ban Tổ chức Giải thưởng đã thống nhất về nội dung phân công nhiệm vụ cho các thành viên và kế hoạch tổ chức Giải thưởng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018 sẽ diễn ra từ tháng 4/2018 đến tháng 12/2018 với các lĩnh vực chủ yếu như:

Công nghệ thông tin, Điện tử, Viễn thông; Cơ khí và tự động hoá; Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; Công nghệ vật liệu; Công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; Tiết kiệm năng lượng và sử dụng các nguồn năng lượng mới.

Ban tổ chức tiến hành xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giải thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa; báo Thanh Hóa; trang thông tin điện tử tusta.org.vn, đặc san Khoa học Thanh Hóa; Xây dựng ma két, in pa nô, tờ gấp, áp phích, đăng tải Thể lệ, Kế hoạch giới thiệu Giải thưởng trên địa bàn tỉnh; phối hợp tuyên truyền trên các ấn phẩm của Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ngành liên quan; định kỳ trên Báo Thanh Hoá, qua chương trình chuyên đề hoạt động KH&CN trên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh về các công trình đã đạt giải; Ban Thư ký Giải thưởng tổng hợp các đề tài, dự án từ các sở, ban, ngành của tỉnh theo công văn số 946/CV-LHH ngày 14 /6/2018 của Liên hiệp hội về việc cung cấp số liệu các công trình tham gia Giải thưởng năm 2018;  Lựa chọn công trình tham gia Giải thưởng,  Ban Thư ký Giải thưởng tiến hành xem xét, lựa chọn các công trình có tính mới, tính sáng tạo, Hiệu quả kinh tế, hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả xã hội và khả năng áp dụng theo tiêu chuẩn của Thể lệ Giải thưởng, đề xuất với Ban Tổ chức xem xét quyết định lựa chọn công trình tham gia.

Đối tượng dự thi, gồm: Các tác giả hoặc đồng tác giả là công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài; người nước ngoài đang lao động, học tập, công tác tại Thanh Hóa có các công trình khoa học - công nghệ được Hội đồng khoa học cấp tỉnh và tương đương trở lên nghiệm thu xếp từ loại khá trở lên đang áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong phạm vi 5 năm tính đến thời điểm cuối cùng nhận hồ sơ đều có quyền đứng tên tham dự.

Ban tổ chức Hướng dẫn, hỗ trợ chủ nhiệm công trình hoàn thiện hồ sơ công trình tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018 và mời các chuyên gia, phân tích, đánh giá các công trình tham gia Giải thưởng; thành lập hội đồng xét duyệt trước khi gửi hồ sơ tham dự toàn quốc.

Hồ sơ dự thi, gồm: Đơn xin tham dự Giải thưởng (ghi theo mẫu);  Bản tóm tắt giới thiệu công trình và bản toàn văn công trình; Bản liệt kê đầy đủ các tài liệu tham khảo và mức độ sử dụng; đặc biệt là các phần mềm mã nguồn mở; Bản gốc nhận xét, đánh giá của Hội đồng Khoa học như quy định ở Mục 1.b, Điều 6 của Thể lệ. Nếu là bản sao phải có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc xác nhận của công chứng; danh sách các Chủ nhiệm, đồng Chủ nhiệm và các cộng sự kèm theo thỏa thuận về tỷ lệ phần trăm (%) đóng góp bằng chính lao động sáng tạo của từng người, có xác nhận của cơ quan chủ quản; các tài liệu khác (nếu có) như: Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích liên quan đến công trình tham dự, xác nhận, nhận xét, đánh giá của các đơn vị áp dụng công trình về hiệu quả đạt được do việc áp dụng đó mang lại, các bản đề mô và có file văn bản word kèm theo; các file ảnh tác giả, ảnh công trình và các video phóng sự liên quan tới công trình gửi bằng đĩa CD hoặc các phương tiện khác.

Giải thưởng tối đa cho mỗi lĩnh vực:

- 01Giải nhất, mỗi giải được tặng Bằng khen của Ban Tổ chức Giải thưởng, Biểu trưng vàng sáng tạo kèm theo 80 triệu đồng và các tác giả chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm công trình sẽ được Ban Tổ chức đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen;

- 02 Giải nhì, mỗi giải được tặng Bằng khen của Ban tổ chức Giải thưởng, Biểu trưng vàng sáng tạo kèm theo 60 triệu đồng;

- 03 Giải ba, mỗi giải được tặng Bằng khen của Ban tổ chức Giải thưởng, Biểu trưng vàng sáng tạo kèm theo 40 triệu đồng;

- 04 Giải khuyến khích, mỗi giải được tặng Bằng khen của Ban tổ chức Giải thưởng và 20 triệu đồng;

- Ngoài ra còn có các phần thưởng và các danh hiệu cao quí khác đã được công bố trong Thể lệ Giải thưởng.

- UBND tỉnh Thanh Hóa khen thưởng bằng 50% giá trị tiền giải thưởng toàn quốc và tặng Bằng khen cho chủ nhiệm công trình đạt từ giải ba trở lên, theo đề nghị của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hoá.

Thời hạn nhận công trình tham dự được bắt đầu từ khi công bố Thể lệ Giải thưởng cho đến hết ngày 10/10/2018, Theo địa chỉ: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá số 17 đường Hạc thành TP Thanh Hoá, Điện thoại: 0373720885;  Fax 037.3720885.

- Gửi hồ sơ dự thi qua đường Email: JLIB_HTML_CLOAKING

Để biết thêm thông tin về Giải thưởng tra cứu trên Website: tusta.org.vn

Thời hạn chấm và xét duyệt được tiến hành trong tháng 11 - 12 hằng năm, Lễ trao Giải thưởng được tổ chức vào tháng 3 tháng 4 của năm sau.

Lê Xuân Dũng