Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Hội thảo “Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam với sự nghiệp CNH, HĐH đất nước”

Trong ba ngày 10 - 12/8 2016, tại Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thảo “Sáng tạo khoa học – công nghệ Việt Nam với sự nghiệp CNH, HĐH đất nước”. Tham dự hội thảo có các đồng chí: Mai Văn Ninh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; GS. TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (LHH) Việt Nam, Chủ tịch Quỹ VIFOTEC, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam; Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo LHH 63 tỉnh, thành phố trong cả nước cùng đông đảo các nhà khoa học, tổ chức, cá nhân đạt giải Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2015.

Hội thảo “Sáng tạo khoa học – công nghệ Việt Nam với sự nghiệp CNH, HĐH đất nước” là hoạt động thường niên với mục tiêu tổng kết và thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, các công trình đạt giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc vào sản xuất và đời sống, đồng thời tôn vinh những tổ chức, cá nhân ứng dụng xuất sắc các thành tựu KH&CN; động viên khuyến khích các tổ chức, cá nhân, đơn vị tiếp tục hưởng ứng tham gia giải thưởng và hội thi sáng tạo.Tại Hội thảo các tham luận đã tập trung làm rõ các vấn đề: hướng đổi mới, cải tiến công tác tổ chức các Giải thưởng, Hội thi trong lĩnh vực khoa học công nghệ; kinh nghiệm và biện pháp tổ chức triển khai ứng dụng rộng rãi các công trình đoạt giải vào sản xuất và đời sống; những kiến nghị với Nhà nước về chế độ, chính sách, cơ chế trong việc cho vay vốn, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của các công trình đoạt giải.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: quan điểm của Đảng và Nhà nước là phải phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ, làm cho khoa học và công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Với ý nghĩa đó, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các địa phương trong cả nước tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp trong thực hiện các nhiệm vụ, nội dung nghiên cứu khoa học; nội dung nghiên cứu và các nhiệm vụ khoa học phải tập trung vào các vấn đề căn cơ, bức xúc mà thực tiễn cuộc sống đang đặt ra.

Đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội thảo của Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam, Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền khẳng định: Thanh Hóa mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp và kinh nghiệm của Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam, Liên hiệp Hội KHKT các tỉnh, thành phố trên cả nước trong việc ứng dụng các công trình đạt giải vào sản xuất và đời sống. Trong giai đoạn 2016-2020, Thanh Hóa đã xác định tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học- công nghệ, coi khoa học công nghệ là 1 trong 4 khâu đột phá để phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt trong bối cảnh: Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn phát triển mới, một trong những đặc trưng cơ bản nhất của giai đoạn này là việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu. Trong đó, mức đóng góp của KHCN trong tăng trưởng, phát triển của từng sản phẩm, từng doanh nghiệp, từng địa phương phải ngày càng chiếm tỷ trọng lớn. Với phương châm: đẩy mạnh ứng dụng KHCN là trọng tâm, nâng cao năng lực KHCN và đổi mới phương thức tổ chức hoạt động KHCN là điều kiện cần, Hội thảo khoa học lần này được tổ chức tại Thanh Hóa chính là cơ hội nhằm thúc đẩy các hoạt động sáng tạo khoa học mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đồng chí Phạm Thành Công, Chủ tịch Tập đoàn GFS đã được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”; 24 tổ chức, đơn vị được nhận Cờ thi đua của Bộ KH&CN và Liên hiệp hội Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức giải thưởng; 4 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp sáng tạo KHCN Việt Nam”.

Gia Hiển