Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Kết quả tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam tại Thanh Hoá năm 2015

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá (gọi tắt là Liên hiệp hội Thanh Hoá - TUSTA) là một tổ chức chính trị - xã hội của trí thức tỉnh Thanh Hoá hoạt động trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, được thành lập theo Quyết định số 483 TC/UBTH ngày 12/4/1994 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

Thực hiện hướng công văn số 380/LHHVN ngày 9/6/2015 của Liên hiệp hội Việt Nam về việc tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2015; công văn số 5915/UBND-NN ngày 19/6/2015,  giao cho Liên hiệp hội Thanh Hoá chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ngành trong tỉnh tổ chức Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2015 (Giải thưởng) trên địa bàn tỉnh.

Kết quả thực hiện các hoạt động Giải thưởng sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2015 tại Thanh Hoá với kết quả như sau:

Công tác tổ chức.

Ngay sau khi nhận được công văn của UBND tỉnh  giao chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ngành có liên quan, Liên hiệp hội đã chủ động tham mưu cho thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng cấp tỉnh là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp hội làm Trưởng ban Tổ chức Giải thưởng, Văn phòng Liên hiệp hội là cơ quan Thường trực Ban tổ chức.

Ban Tổ chức ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, xây dựng kế hoạch triển khai và ban hành Thể lệ Giải thưởng cấp tỉnh gồm: 1. Công nghệ thông tin, Điện tử và Viễn thông; 2. Cơ khí và tự động hóa; 3. Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; 4. Công nghệ vật liệu; 5. Công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; 6. Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

Công tác tuyên truyền phát động Giải thưởng.

Ban Tổ chức xây dựng kế hoạch tuyên truyền Giải thưởng  như, in pa nô, áp phích, tờ gấp, đăng tải Thể lệ Giải thưởng trên các ấn phẩm của Liên hiệp hội Thanh Hoá; các ấn phẩm của Sở Khoa học và Công nghệ; định kỳ trên Báo Thanh Hoá. Ban Tổ chức phát động Giải thưởng thông qua các hoạt động tuyên truyền trên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh về các công trình có tính sáng tạo, lần đầu tiên được áp dụng ở Thanh Hoá, Việt Nam,  đạt hiệu quả khoa học, kinh tế, xã hội cao, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, được áp dụng rộng rãi và được Hội động khoa học cấp tỉnh đánh giá xếp loại khá trở lên tham gia Giải thưởng.

Kết quả thực hiện.

Ban tổ chức đã thống nhất lựa chọn 15 công trình có tính ứng dụng cao, đem lại hiệu quả kinh tế xã hội tốt tham gia giải thưởng lần này, Ban tổ chức đã phân công các thành viên Ban thư ký trực tiếp giúp đỡ chủ nhiệm các công trình lập và hoàn thiện hồ sơ đồng thời mời các chuyên gia chuyên ngành giúp tác giả xác lập hồ sơ và hoàn thiện giải pháp khi tác giả có yêu cầu.

Sau khi các công trình hoàn thiện Ban tổ chức Giải thưởng đã tiến hành xét duyệt lần cuối và lựa chọn 6 công trình xuất sắc tham dự giải thưởng sáng tạo KHCN toàn quốc năm 2015.

Ngày 31/12/2015 tại Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có Quyết định số 986/QĐ-LHH, về các công trình đoạt Giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2015; trong đó Thanh Hoá đã vinh dự được 3 giải gồm: Công trình Xác định mùa vụ sinh sản của một số loài cá kinh tế ở vùng biển Thanh Hóa làm cơ sở khoa học cho công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản” của tác giả Lê Đức Giang –Sở Nông nghệp và Phát triển nông thôn đạt giải Nhì toàn quốc.

- Công trình “Nghiên cứu ứng dụng phẩu thuật tim hở điều trị bệnh tim bẩm sinh (thông liên thất) tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa” của nhóm tác giả Nguyễn Viết Hải, Nguyễn Hữu Thành, Mai Đình Duyên, Nguyễn Thị Thái, Lê Xuân Cường - Bệnh viện  Nhi tỉnh Thanh Hóa đạt giải khuyến khích toàn quốc.

- Công trình Nghiên cứu bản đồ phân vùng nhạy cảm môi trường và nguy cơ tràn dầu, đề xuất các biện pháp phòng ngừa và phương án ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Thanh Hóa” của tác giả Lê Viêt Luân - Chi cục Biển và Hải đảo- Sở Tài nguyên và môi trường Thanh Hóa đạt giải khuyến khích toàn quốc.

Hiện các công trình đoạt giải đang được áp dụng rộng rãi mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, các công trình cũng đã chuyển giao những kết quả nghiên cứu, tiến bộ khoa học công nghệ cho nhiều tỉnh bạn trên cả nước.

Với những thành tích đã đạt được trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Giải thưởng tại tỉnh Thanh Hóa, Ban tổ chức Giải thưởng sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam đã có Quyết định số 986/QĐ-LHHVN tặng Bằng khen cho tập thể và một cá nhân Liên hiệp hội Thanh Hóa đã có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt nam năm 2015.

                                                                        Lê Xuân Dũng

                                          Chánh VP Liên hiệp hội, Trưởng ban thư ký giải thưởng