Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018

Ngày 27/6/2018 tại cơ quan Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa, Ban Tổ chức Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2018 của tỉnh đã họp phiên thứ nhất để thống nhất nội dung, kế hoạch triển khai, tổ chức, phân công nhiệm vụ các thành viên. Tham dự có đầy đủ thành viên Ban Tổ chức và Ban Thư ký Giải thưởng.


Kế hoạch triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2018 tại Thanh Hóa

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

VIỆT NAM NĂM 2018 TẠI THANH HOÁ


Thể lệ Giải thưởng sáng tạo KH&CN Việt Nam 2018

THỂ LỆ
GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VIỆT NAM


Thông tư số 27/2018/TT-BTC quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc, Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên nhi đồng của Bộ Tài chính

Thông tư số 27/2018/TT-BTC quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc, Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên nhi đồng của Bộ Tài chính