Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Hội thảo "Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"

Sáng nay (15/8), tại TP.Vũng Tàu, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã phối hợp với Ban Tuyên giáo trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội thảo "Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

Thanh Hóa 04 công trình đoạt giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018

Vừa qua Quỹ hỗ trợ Sáng tạo Việt Nam (Vifotec) có thông báo số 05/VP ngày 10/01/2019, về việc thông báo kết quả các công trình đoạt Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2018, do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) chủ trì tổ chức thực hiện.


Triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018

Ngày 27/6/2018 tại cơ quan Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa, Ban Tổ chức Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2018 của tỉnh đã họp phiên thứ nhất để thống nhất nội dung, kế hoạch triển khai, tổ chức, phân công nhiệm vụ các thành viên. Tham dự có đầy đủ thành viên Ban Tổ chức và Ban Thư ký Giải thưởng.


Kế hoạch triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2018 tại Thanh Hóa

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

VIỆT NAM NĂM 2018 TẠI THANH HOÁ