Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi đến thăm và làm việc với Liên hiệp hội Thanh Hoá

Nằm trong chương trình thăm quan và học tập kinh nghiệm Liên hiệp hội các tỉnh phía Bắc, sáng ngày 18 tháng 6 năm 2012,  Đoàn công tác của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi do ông Trần Văn ấn, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với  Liên hiệp hội Thanh Hoá. Tham gia tiếp và làm việc với đoàn công tác Liên hiệp hội tỉnh Quảng Ngãi có TS. Nguyễn Văn Bảo, Chủ tịch Liên hiệp hội, TS. Trịnh Xuân Lương - Phó chủ tịch kiêm tổng thư ký và cán bộ văn phòng Liên hiệp hội Thanh Hoá.

Tại buổi làm việc hai bên đã trao đổi, chia sẻ một số kinh nghiệm trong hoạt động hội như:

- Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh và tham gia phát động Hội thi STKT toàn quốc;

- Phát động tham gia giải thưởng Sáng tạo công nghệ Việt Nam;

- Phát động tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng;

- Một số kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội;

- Kinh nghiệm trong công tác điều hành, để nâng cao năng lực hoạt động của văn phòng Liên hiệp hội- Khai thác sử dụng trang thông tin điện tử, phát hành các ấn phẩm thông tin, phổ biến kiến thức;

- Kinh nghiệm huy động, tìm kiếm các nguồn kinh phí cho các hoạt động của Liên hiệp hội thông qua kêu gọi các đề tài, dự án từ các tổ chức quốc tế và ngân sách địa phương.

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Quảng Ngãi là một trong các Liên hiệp hội được thành lập sớm và hoạt động tích cực. Có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức nghiên cứu khoa học và công nghệ. Trong thời gian qua Liên hiệp hội Quảng Ngãi đã chủ động đề xuất, nghiên cứu, tư vấn, phản biện nhiều đề tài khoa học nhằm cung cấp các cứ liệu khoa học và thực tiễn cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Quảng Ngãi, từ đó đề ra các chủ trương, cơ chế, chính sách, xây dựng các chương trình, đề án, dự án lớn góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi như các đề án:

-  “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2025”

- Phản biện các dự án Quy hoạch tổng thể KT-XH của 14 huyện, thành phố trong tỉnh.

- Cung cấp Luận chứng về Quy hoạch mở rộng và phát triển KKT Dung Quất, mà trọng tâm là hình thành tổ hợp công nghiệp nặng và cảng biển nước sâu Dung Quất II tại vịnh Mỹ Hàn.

- Đề xuất các giải pháp về việc xây dựng các hành lang kinh tế - kỹ thuật nhằm phát triển KT-XH các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Trong đó đã mạnh dạn đề xuất bổ sung thêm ngoài ba vùng trọng điểm là Dung Quất ở phía Bắc; thành phố Quảng Ngãi ở trung tâm và Mộ Đức - Đức Phổ - Sa Huỳnh ở phía Nam, lấy thị trấn Di Lăng - Sơn Hà làm địa bàn trọng điểm phía Tây đối với 6 huyện miền núi của tỉnh.

- Cung cấp Luận chứng về nội dung phát triển kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Tại  buổi làm việc thay m ặt đoàn Liên hiệp hội Quảng Ngãi  ông Trần Văn ấn đã trao tặng Liên hiệp hội Thanh Hoá bức ảnh núi ấn, Sông Trà mang đậm nét quê hương  Quảng Ngãi.

Phạm Kim Tân