Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và đối ngoại hợp tác quốc tế

“Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và đối ngoại hợp tác quốc tế” là mục tiêu quan trọng nhất được đưa ra trong Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2008-2013 của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá, diễn ra trong 2 ngày 15-16/6.

Để thực hiện mục tiêu lớn này, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá đã, đang thực hiện hàng trăm đề tài, dự án khoa học trong nước và quốc tế. Hầu hết các đề tài, dự án được đánh giá là bám sát nhu cầu khoa học, công nghệ của cơ sở cũng như những nhu cầu bức thiết của xã hội, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục, nông nghiệp, nông thôn, nâng cao năng lực cộng đồng và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế đặc biệt ở các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh.

Bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá đã, đang và tiếp tục được các tổ chức quốc tế như Tổ chức phát triển Liên hợp quốc (UNDP), CARE , GEF, Tầm nhìn thế giới, tổ chức IDE... hỗ trợ kinh phí thực hiện các dự án cũng như xây dựng các mô hình phát triển bảo tồn rừng quế, rừng luồng bản địa, khôi phục và phát triển nghề nuôi thả cánh kiến đỏ, quản lý lưu vực đầu nguồn có sự tham gia của  cộng đồng, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm...

Thời gian tới, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá phát huy hơn nữa các chính sách khuyến khích, chuyển giao dự án, mô hình đã thành công tới các hợp tác xã, các tổ hợp sản xuất, các trang trại và các hộ nông dân. Đặc biệt Liên hiệp đẩy mạnh nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội; đề cao hơn nữa những ưu điểm và lợi ích tư vấn, phản biện khoa học đối với các chương trình, đề án, dự án, quy hoạch về kinh tế xã hội; tiến tới hình thành Hội đồng tư vấn phản biện tại Liên hiệp hội và xây dựng mạng lưới chuyên gia, cộng tác viên tư vấn phản biện....

Hoa Mai