Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Tăng cường sự tham gia của các bên trong quản lý và thực hiện dự án GEF SGP

Tăng cường sự tham gia của các bên trong quản lý và thực hiện dự án GEF SGP

Trong 4 ngày, từ ngày 29/9 đến 2/10/2015, tại Quy Nhơn, Bình Định, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Định tổ chức hội thảo “Tăng cường sự tham gia của các bên trong quản lý và thực hiện dự án”.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ của dự án: “Nâng cao năng lực và tăng cường sự tham gia của các tổ chức Phi chính phủ/các tổ chức cộng đồng trong xây dựng và triển khai thực hiện các dự án GEF SGP” được Chương trình tài trợ nhỏ, Quỹ Môi trường toàn cầu tại Việt Nam (GEF SGP ) tài tr ợ.

Mục tiêu của dự án là nâng cao nhận thức hiểu biết về các lĩnh vực của GEF, các công ước của Liên hiệp quốc về môi trường, các vấn đề môi trường địa phương, quốc gia và toàn cầu; Xây dựng năng lực thiết kế đề xuất dự án GEF cho các tổ chức VNGO-CBO. tăng cường năng lực quản lý, tổ chức thực hiện dự án cho các tổ chức tiếp nhận dự án. Nâng cao kỹ năng theo dõi, giám sát và đánh giá; đào tạo kỹ năng truyền thông, vận động chính sách, quảng bá về GEF và Chương trình SGP  cho các cơ quan theo dõi, giám sát và đánh giá độc lập; Tăng cường kết nối hoạt động giữa các NGO/CBOs nhằm chia sẻ kinh nghiệm đề xuất và thực hiện dự án góp phần giải quyết những vấn đề môi trường toàn cầu, quốc gia và địa phương.

Đến dự và chỉ đạo hội thảo có bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Điều phối viên Quốc gia, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ, Quỹ môi trường toàn cầu. Đồng chủ trì Hội thảo có TTND, BSCKII. Nguyễn Thị Thanh Bình - Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Bình Đình; TS. Lê Đình Sơn - Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Thanh Hoá.

Tham dự Hội thảo, còn có các chuyên gia cao cấp ở Trung ương; các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong quản lý và thực hiện dự án GEF SGP ở các địa phương Hà Nội, Thanh Hoá, Quảng Trị, Bình Định; các thành viên ban điều hành các dự án, nhóm chuyên gia, đại diện lãnh đạo các địa phương có dự án GEF: Sóc Trăng; Bạc Liêu; Bình Định; Phú Yên; Quảng Trị; Nghệ An; Viện nghiên cứu và hợp tác KHKT Châu Á-Thái Bình Dương (IAP). Đài truyền hình Việt Nam…

Trong 4 ngày hội thảo, có 4 bài giảng về kỹ năng truyền thông, vận động chính sách; kỹ năng làm việc nhóm có sự tham gia; kiểm toán dự án và 10 tham luận chia sẻ về quản lý và thực hiện dự án GEF của Ban điều hành và nhóm chuyên gia, về theo dõi, giám sát đánh giá, về tăng cường sự tham gia của các bên trong thực hiện dự án…Rất nhiều ý kiến tham gia trong hội thảo, nhiều ý tưởng mới, sáng tạo được đề xuất tạo thành diễn đàn chia sẻ rất bổ ích và cần thiết.

Bà Nguyến Thị Thu Huyền đánh giá cao kết quả hội thảo và mong muốn các đại biểu, các ban điều hành dự án sẽ tiếp thu bài giảng, những bài học kinh nghiêm được chia sẻ tại hội thảo để trở về địa phương áp dụng trong quá trình triển khai dự án.

Tác giả bài viết: Phạm Ngọc Lân