Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Liên hiệp hội phối hợp tổ chức Diễn đàn khoa học công nghệ tháng 4-2019

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019  của Ban Thường vụ Liên hiệp hội về hoạt động truyền thông phổ biến kiến thức, tập hợp đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ cho cán bộ chủ chốt và đội ngũ trí thức khoa học công nghệ của tỉnh; ngày 15/4/2019, tại thành phố Thanh Hóa Câu lạc bộ Hàm Rồng phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) tổ chức diễn đàn khoa học công nghệ với chủ đề “Công tác phật giáo, Đại lễ Vesak tại Việt Nam”.


Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Sáng 28-12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) tổ chức Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” với sự tham gia của đông đảo đội ngũ trí thức khoa học công nghệ (KHCN) trong tỉnh.

Công tác vận động trí thức: Năm điều trăn trở

Có những tiêu cực trong việc đào tạo, đánh giá trí thức và  LHH Việt Nam phải trở thành nơi tập hợp lực lượng trí thức chất lượng của cả nước.

Sáng 19/6, Liên hiệp Hội Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức Diễn đàn khoa học "Những vấn đề đặt ra trong công tác vận động trí thức của Liên Hiệp hội Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW".


Thu hút trí thức trẻ vào LHH là nhiệm vụ trọng tâm

Trí thức trẻ cần phải được tham gia vào Liên hiệp hội Việt Nam để có cơ hội cống hiến và đóng góp  các vấn đề lớn của đất nước.

GS.TSKH. Nguyễn Hữu Tăng - Nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban khoa giáo Trung ương Đảng- nhận xét, sự phát triển của hệ thống Liên hiệp Hội trên cả nước đã chứng tỏ sự lớn mạnh của đội ngũ trí thức và sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ trí thức.

Hội thảo Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Trong 3 ngày từ 8-10/8/2018, tại Khách sạn Mường Thanh Luxury tỉnh Phú Thọ Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Ban Tuyên giáo Trung ương và UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức tổ chức hội thảo “Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước