Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Nghị định 45/2010: Thực tiễn triển khai và những vấn đề đặt ra

Nghị định 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 21/4/2010 nhằm quy định về tổ chức và quản lý hội. Trước khi có Nghị định 45/2010, đã có Nghị định 88 (2003) và lâu đời hơn nữa là Sắc lện 102/SL/L004 ngày 20/5/1957. Nhìn chung, việc ban hành các văn bản Nhà nước nhằm điều chỉnh các đối tượng khác nhau trong xã hội (trong đó có các hội) là cần thiết.


Trí thức trẻ cống hiến, trí thức cao phải tạo môi trường

Trí thức là nguồn tài nguyên quý của đất nước nhưng chưa thực sự tập trung và dần bị suy thoái.

Sáng 5/12, Liên Hiệp hội Việt Nam (VUSTA) tổ chức Diễn đàn khoa học về "Giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong việc thực hiện Nghị quyết 27/NQ-TW của Liên hiệp hội Việt Nam trong công tác vận động trí thức".

Phát huy vai trò của trí thức trong xây dựng nông thôn mới

Ngày 21/4/2017, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy Vai trò của trí thức trong xây dựng nông thôn mới”. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị giao ban Liên hiệp hội các tỉnh phía Bắc của LHHVN.


Triển khai, quán triệt Nghị quyết 02 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hóa

Sáng ngày 14/3, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2015 – 2020.


Đội ngũ trí thức Thanh Hoá vững tin đón chào năm mới

Năm ất Mùi đã đi qua, Xuân Bính Thân đã đến. Nhìn lại một năm biết bao cảm xúc trong lòng mỗi người dân đất Việt nói chung và người Xứ Thanh nói riêng. Vượt lên những khó khăn thách thức, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội: