Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Triển khai, quán triệt Nghị quyết 02 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hóa

Sáng ngày 14/3, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2015 – 2020.


Đội ngũ trí thức Thanh Hoá vững tin đón chào năm mới

Năm ất Mùi đã đi qua, Xuân Bính Thân đã đến. Nhìn lại một năm biết bao cảm xúc trong lòng mỗi người dân đất Việt nói chung và người Xứ Thanh nói riêng. Vượt lên những khó khăn thách thức, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội:

Khoa học và Công nghệ động lực và phát triển

Nhân dịp tuần lễ Kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt nam 18/5, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa phối hợp với Câu lạc bộ Hàm Rồng tổ chức diễn đàn với chủ đề "Kinh tế Việt Nam-Thách thức, rủi ro và triển vọng” do GS.TSKH Nguyễn Quang Thái –Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Việt nam là báo cáo viên. Ban biên tập trang thông tin điện tử trân trọng đăng toàn văn bài viết này của đồng chí Lê Đình Sơn-Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp hội  Thanh Hóa.

Tập hợp, phát huy tài năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ xây dựng Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh

Cách đây vừa tròn 20 năm, ngày 28/10/1994, Đại hội thành lập Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (nhiệm kỳ 1994-1999) được tổ chức trọng thể tại hội trường lớn, khu hội nghị 25B của tỉnh, đánh dấu sự ra đời một tổ chức của trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh. Kể từ đó đến nay, ngày 28/10 hàng năm được lấy làm ngày truyền thống của Liên hiệp hội Thanh Hoá. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp hội đã từng bước trưởng thành, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đã khẳng định được vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức hoạt động trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hoá.

Vai trò của hoạt động khoa học công nghệ trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Trường đại học Hồng Đức

1. Vai trò của nghiên cứu khoa học (NCKH) trong giáo dục đại học

1.1. Vai trò của NCKH trong trường đại học

Qua thực tế, chúng ta  nhận thức được rằng, NCKH có vai trò đặc biệt quan trọng trong giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng. Trong công tác đào tạo đại học ở nước ta hiện nay, NCKH được xem là một trong những yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội. NCKH có tầm quan trọng đặc biệt trong giáo dục đại học vì không những góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mà còn tạo ra những tri thức mới, sản phẩm mới phục vụ cho sự phát triển của nhân loại. Với tầm quan trọng như vậy, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành TW khóa VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu: "Các trường đại học phải là các trung tâm nghiên cứu khoa học, công nghệ, chuyển giao và ứng dụng công nghệ vào sản xuất và đời sống"