Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Chế phẩm sinh học từ trùn quế

Các nhà khoa học ở Viện Sinh học nhiệt đới đã tạo ra 3 chế phẩm sinh học từ trùn quế để làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và phân bón cho cây. Với công nghệ đơn giản, các hộ nông dân nghèo ở các vùng xa xôi có thể áp dụng dễ dàng.

Mối đe dọa của rác thải trên quỹ đạo

Từ trước tới nay người ta nói nhiều về ô nhiễm trên trái đất. Song, còn một nguy cơ khác cũng lớn không kém đó là ô nhiễm trên quỹ đạo vì các rác thải công nghiệp, đặc biệt là rác thải hạt nhân của các máy móc, thiết bị không gian gây ra. Xét ở một góc độ nào đó, các loại rác này có nguy cơ rơi trở lại và gây ô nhiễm cho hành tinh của chúng ta.