Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Kết quả hoạt động diễn đàn khoa học năm 2008-2009

Đươc Dự án Enable hỗ trợ cả về Tài chính và kỹ thuật,năm 2008-2009,Liên hiệp các hội khoa hoc kỹ thuật Thanh hoá và các tổ chức thành viên đã có nhiều cố gắng tổ chức các hoạt động diễn đàn khoa học hướng vào mục tiêu chi sẻ kinh nghiệm,nâng cao năng lực học hỏi giữa các tổ chức thành viên ,các nhà khoa hoc và phục vụ cho nhu cầu phát triển cộng đồng ,trong 2 năm 2008-2009 đã thực hiện được 20 hoạt động, cụ thể như sau:

Tin hội thảo chia sẻ kinh nghiệm để phát triển bền vững nghề trồng nấm ở Thanh Hoá

Trong khuôn khổ thực hiện các diễn đàn khoa học công nghệ giữa Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá với Dự án ENABLE và các hội thành viên Liên hiệp hội. Ngày 30/3/2009 Hội công nghệ sinh học tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm để phát triển bền vững nghề trồng nấm ở Thanh Hoá, tới dự hội nghị có trên 60 đại biểu đến từ Hội Công nghệ sinh học Việt Nam các Ban nghành trong tỉnh, các hội bạn và các chủ trang trại, các hộ làm nấm trong tỉnh

Ý kiến của các đại biểu dự hội thảo diễn đàn Chia sẻ kinh nghiệm phòng ngừa dịch bệnh đảm bảo chăn nuôi gia súc, gia cầm an toàn ở các trang trại

I. Báo cáo chung: Ngày 11 tháng 4 năm 2009, Tại T.P Thanh Hoá, Hội Chăn nuôi, Thú y; Hội VAC-Trang Trại và Dự án ENABLE tổ chức Hội Thảo “Chia sẻ kinh nghiệm phòng ngừa dịch bệnh đảm bảo chăn nuôi gia súc, gia cầm an toàn ở các trang trại”

Thư thoả thuận giữa Dự án nâng cao hiệu quả hợp tác và học hỏi của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam (ENABLE) và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa...

Căn cứ vào mục tiêu đề xuất hỗ trợ hoạt động chia sẻ thông tin, kinh nghiệm của các tổ chức khoa học công nghệ, các tổ chức trực tiếp triển khai các hoạt động phát triển dưới cộng đồng Sau quá trình thảo luận, dự án ENABLE thống nhất hỗ trợ Diễn đàn với sự điều phối của Liên Hiệp hội Thanh Hoá (TUSTA) cụ thể như sau

Chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển tổ chức và hoạt động tập hợp, điều phối các đơn vị thành viên

Phát triển tổ chức và hoạt động tập hợp điều phối liên kết các đơn vị thành viên, là Hội thảo vừa được Liên hiệp hội việt nam phối hợp với Liên hiệp hội Thanh Hoá với sự tài trợ của dự án nâng cao hiệu quả hợp tác và học hỏi của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam tại Sầm Sơn ngày 11/6 vừa qua.