Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Góp sức cùng quê hương Vươn lên giành những thành tựu quan trọng

Năm 2011 đi qua, đánh dấu một năm đầy cố gắng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa vươn lên hoàn thành về cơ bản những mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh mà nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Bàn về đổi mới “ Đặc san khoa học Thanh Hoá”.

Hai năm vừa qua (2010 và 2011) Đặc san Khoa học Thanh Hoá đã có nhiều đổi mới rất đáng trân trọng. Cụ thể là :

Giải pháp “hút” nhân tài khoa học công nghệ

Trong Nghị quyết của các kỳ đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam đều nhất quán thể hiện tư tưởng trọng dụng và đãi ngộ đối với nhân tài, song thực tiễn chưa phản ánh đúng nhận thức này.

Lãng phí nhân tài là lãng phí lớn nhất

"Bất kỳ quốc gia, dân tộc nào để lãng phí nhân tài là lãng phí lớn nhất”, tiến sĩ Văn Tất Thu - Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh tại hội thảo khoa học Công tác nhân tài ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn hôm 6/9 vừa qua.

Đề xuất nội dung diễn đàn trí thức. Bàn về chính sách sử dụng nhân tài trên quê hương Thanh Hoá

Vấn đề chính sách sử dụng nhân tài luôn là vấn đề “thời sự “, vừa mang tầm chiến lược đồng thời mang tính thiết thực rất cần được đội ngũ trí thức quan tâm, vì thế xin trân trọng đề nghị Ban thường vụ LHH đưa vào  diễn đàn trí thức.