Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Lãng phí nhân tài là lãng phí lớn nhất

"Bất kỳ quốc gia, dân tộc nào để lãng phí nhân tài là lãng phí lớn nhất”, tiến sĩ Văn Tất Thu - Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh tại hội thảo khoa học Công tác nhân tài ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn hôm 6/9 vừa qua.

Đề xuất nội dung diễn đàn trí thức. Bàn về chính sách sử dụng nhân tài trên quê hương Thanh Hoá

Vấn đề chính sách sử dụng nhân tài luôn là vấn đề “thời sự “, vừa mang tầm chiến lược đồng thời mang tính thiết thực rất cần được đội ngũ trí thức quan tâm, vì thế xin trân trọng đề nghị Ban thường vụ LHH đưa vào  diễn đàn trí thức.

Trao đổi ý kiến về chuyên mục “Diễn đàn trí thức”

Chuyên mục “Diễn đàn trí thức” trên đặc san Khoa học Thanh Hoá có thể coi là chuyên mục “đinh”, là cột xương sống …, là “ vàng 9999” của Đặc san Khoa học Thanh Hoá, Đặc san là tiếng nói của trí thức Thanh Hoá, thì chuyên mục này chính là nơi để đội ngũ trí thức bày tỏ chính kiến của mình, là tiếng nói của trí thức…

Diễn đàn trao đổi chuyên đề về làm thế nào tập hợp được đông đảo trí thức KH & CN trong tỉnh

Làm thế nào để tập hợp được đông đảo trí thức KH & CN trong tỉnh tham gia hoạt động trong LHH và các hội khoa học kỹ thuật Kể từ ngày được thành lập (1994), Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật ( gọi tắt là LHH ) Thanh hóa và các Hội thành viên (gọi tắt là Hội ) đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên nhiều lĩnh vực : Xây dựng tổ chức, hoạt động khoa hoc và công nghệ (KH & CN ), chính trị - xã hội và hợp tác quốc tế ,góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội hàng năm của tỉnh . Uy tín của LHH và Hội ngày càng được nâng cao.

Hầu hết máy tính tại Việt Nam có nguy cơ nhiễm virus "Shortcut"

Hệ thống máy tính trên toàn cầu cũng như các máy tính tại Việt Nam đang đứng trước nguy cơ bị virus tấn công do lỗ hổng trong file Shortcut của Windows. Lỗi này được phát hiện từ ngày 10/7/2010 và đến nay vẫn chưa có bản vá (lỗ hổng zero-day).