Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Góp sức cùng quê hương Vươn lên giành những thành tựu quan trọng

Năm 2011 đi qua, đánh dấu một năm đầy cố gắng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa vươn lên hoàn thành về cơ bản những mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh mà nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Góp sức cùng nhân dân trong tỉnh tiến lên giành những thành tựu mới, cán bộ hội viên trong đại gia đình Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã hoàn thành những nhiệm vụ đề ra trong năm 2011 tốt đẹp. Với khí thế mớ, trên tinh thần của Chỉ thị số 42 CT/TW của Bộ Chính trị và nhất là với sự cổ vũ động viên với những định hướng cụ thể cho hoạt động của Liên hiệp hội và các hội thành viên được thể hiện trong Chương trình hành động của UBND tỉnh Thanh Hóa thực hiện chỉ thị 42 của Bộ Chính trị,  những hoạt động của Cơ quan thường trực Liên hiệp hội và các hội thành viên, các trung tâm trực thuộc đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Công tác tổ chức cán bộ và phát triển hội viên mới có những biến chuyển tốt: 7 hội thành viên hết nhiệm kỳ đã tổ chức đại hội thành công tốt đẹp, kết nạp thêm hội viên liên kết; các hội thành viên có các trung tâm hoạt động KH&CN đã tiếp nhận thêm nhiều hội viên mới, trong đó có nhiều hội viên vừa mới tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị- xã hội cũng có những dấu ấn quan trọng: Liên hiệp hội đã phối hợp với Ban Tuyên Giáo tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy triển khai chỉ thị số 24 CT/BBT của Ban Bí thư  và chỉ thị số 42 CT/TW của Bộ Chính trị ( Khóa X); tham mưu chuẩn bị nội dung cho UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện các chỉ thị nêu trên. Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và  bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 được cán bộ, hội viên Liên hiệp hội hưởng ứng tích cực. Ban thường vụ và Cơ quan thường trực Liên hiệp hội đã triển khai kế hoạch của ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện quy trình hiệp thương, giới thiệu và được cử tri bầu ứng cử viên của Liên hiệp hội tham gia vào HđND tỉnh khoá XVII. Định kỳ Liên hiệp hội thực hiện việc tập hợp ý kiến và những kiến nghị của cử tri trong Liên hiệp hội phản ánh với HđND tỉnh qua các kỳ họp.

Trong năm 2011 hoạt động KHCN của Liên hiệp và các hội thành viên có nhiều khởi sắc. Những đề tài, dự án khoa học, công nghệ các năm trước tiếp tục được triển khai thực hiện; nhiều đề tài, dự án cấp cơ sở được các hội thành viên, các trung tâm thuộc thực hiện thành công. Một số hội thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ này như : Hội Cầu đường đã thẩm tra 2 công trình, khảo sát thiết kế 7 hạng mục công trình và xây dựng hạ tầng 4 tuyến xe buýt đạt kết quả tốt; Hội Cổ vật thực hiện thành công dự án “ Trống đồng âm vang đất Tổ”; Hội Giống cây trồng và vật tư nông nghiệp, hội Nghề cá, hội Thủy lợi đang tổ chức thực hiện các dự án do các tổ chức phi chính phủ các nước tài trợ theo kế hoạch đã được phê duyệt…

Điều đáng quan tâm là hoạt động KHCN của Liên hiệp hội có những dấu ấn mới, những đề tài dự án do cán bộ, hội viên nghiên cứu, thực hiện đều mong muốn góp sức đưa tỉnh nhà nhanh chóng phát triển, mong muốn tìm những khả năng mới, biện pháp mới để giải quyết những vấn đề khó khăn trong sản xuất và đời sống. Việc triển khai các đề tài, dự án ở các huyện miền núi để xây dựng các mô hình sinh kế giúp đồng bào các dân tộc thiểu số có thêm công ăn việc làm, có thêm thu nhập là điều đã được khẳng định; việc nghiên cứu và tìm mô hình mới để sản xuất cói ở Nga sơn trong chương trình thực hiện dự án “ Tăng cường năng lực quản lý rủi ro thiên nhiên cho các tổ chức và cộng đồng địa phương dễ bị tổn thương tại hai tỉnh Thanh Hóa và Quảng Trị” do CARE quốc tế tài trợ đã có tác dụng rất tích cực trong giúp nhân dân các xã bãi ngang có kinh nghiệm quý để sản xuất mang lại hiệu quả là một ví dụ. Nghiên cứu và thử nghiệm nuôi chim yến bước đầu thành công ở Thanh Hóa cũng là những dấu ấn mới trong hoạt động của Hội sinh học năm 2011 nhằm tìm những ngành nghề mới cho nhân dân trong tỉnh. Những đóng góp đáng kể của hội Y học với những đề tài nghiên cứu, dự án khoa học kịp thời đưa biện pháp và phương tiện hiện đại vào khám chữa bệnh cho nhân dân cũng là hoạt động thực sự có ý nghĩa.

Tổ chức hội thi Sáng tạo kỹ thuật năm 2010-2011 thành công đã đánh dấu bước hoạt động mới trong lĩnh vực vận động quần chúng nhân dân tiến  quân vào KHCN của Liên hiệp hội với tư cách là cơ quan chủ trì. Hàng trăm giải pháp kỹ thuật, công nghệ được gửi đến dự thi, trong đó 32 giải pháp đoạt giải cấp tỉnh, 16 giải pháp được chọn tham gia dự thi toàn quốc trong đó có 5 giải pháp đoạt giải ( một giải nhì, 3 giải ba và một giải khuyến khích). Giải thưởng STKT và CN toàn quốc năm 2011 Thanh Hóa cũng đạt được thành công mới, với 10 công trình dự thi chúng ta có 4 công trình đạt giải trong đó có một giải nhì và 3 giải khuyến khích. Đặc biệt hơn trong Hội thi sáng tạo kỹ thuật trẻ dành cho lưới tuổi thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc, chúng ta có 4 công trình đoạt giải trong đó có giải nhất với công trình “ Mê cung robot dế mèn” của em Lò văn Cường học sinh lớp 3 trường vừa mới tròn 9 tuổi.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong năm qua cũng có nhiều ghi nhận mới. Các hội thành viên, các trung tâm trực thuộc theo yêu cầu của cuộc sống và sản xuất đã tư vấn, thẩm định nhiều công trình, dự án cấp cơ sở; Liên hiệp hội chủ động đề xuất và trong điều kiện rất khó khăn về tài chính đã huy động các chuyên gia trong tỉnh thực hiện phản biện hoàn thành 3 đề án lớn cấp tỉnh để cung cấp những thông tin cho UBND tỉnh xem xét quyết định. Chưa nhiều nhưng hoạt động tư vấn, phản biện trong năm 2011 đã để lại những bài học kinh nghiệm tốt cho Liên hiệp hội trong thực hiện quyết định số 2792 QĐ UBND/2010  của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Hoạt động thông tin, truyền thông đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Hàng trăm bài viết được đăng tải và xuất bản trên các ấn phẩm của Liên hiệp hội để chuyển tải đến hội viên và nhân dân những chủ trương mới của Đảng và Nhà nước; đặc biệt chuyển tải đến nhân dân vùng thực hiện các dự án những kinh nghiệm, những bài học quý trong sản xuất, sinh kế có tác dụng rất tích cực trong xóa đói giảm nghèo.

Trong những hoạt động khác liên quan đến vận động đầu tư, Liên hiệp hội cũng đã thể hiện việc làm sáng tạo của mình. Đó là việc tìm kiếm các dự án đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở Việt Nam tài trợ đã đựơc ghi nhận trong báo cáo của các đối tác nước ngoài tại hội nghị vận động tài trợ năm 2011 do UBND tỉnh tổ chức. Đáng trân trọng hoạt động của Liên chi hội Di sản văn hóa Lam Kinh và Hội cổ vật Thanh Hóa trong việc tổ chức hoạt động nhân sự kiện Thành Nhà Hồ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới với những hoạt động văn hóa truyền thống và lần đầu tiên tổ chức đúc súng thần công theo phương pháp truyền thống thành công.

Có thể khẳng định rằng năm 2011 Liên hiệp hội đã tổ chức các hoạt động có hiệu quả. Tuy còn những tồn tại nhất định, song những hoạt động của Liên hiêp hội đã góp sức tích cực cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành cơ bản những nhiệm vụ đề ra. Một số hội hoạt động mang lại dấu ấn đẹp như Hôi Giống cây trồng và Vật tư nông nghiệp, Hội Sinh vật cảnh, Hội Y học, Hội KH Lâm nghiệp, CLB Lâm nghiệp, Hôi Sinh học, Hội Làm vườn và trang trại…

Bước sang năm 2012- năm thứ 2 thực hiện nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, được cỗ vũ bởi tinh thần hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI, cán bộ hội viên Liên hiệp hội vững bước đi lên với những định hướng trọng tâm dưới đây:

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2012 của Liên hiệp hội Thanh Hóa vẫn là việc củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy Liên hiệp hội. Đây là nhiệm vụ đã được ghi trong Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện chỉ thị số 42 CT/TW của Bộ Chính trị. Từ cơ quan thường trực Liên hiệp hội đến các hội thành viên và các trung tâm trực thuộc, trên cơ sở những định hướng nhiệm vụ về công tác này, Ban thường vụ Liên hiệp hội sẽ hoàn chỉnh đề án cũng cố tổ chức bộ máy trình UBND tỉnh quyết định để đáp ứng nhu cầu của một tổ chức chính trị-xã hội mà chỉ thị của Bộ Chính trị đã yêu cầu. Song song với nhiệm vụ trên, việc phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong thường trực, trong thường vụ và trong ban chấp hành phải rõ ràng, cụ thể để đánh giá đúng trách nhiệm và khả năng cán bộ Liên hiệp hội. Đồng thời củng cố các hội thành viên xứng tầm với một tổ chức khoa học chuyên ngành, các hội đã hết nhiệm kỳ nhất thiết phải xây dựng kế hoạch đại hội theo quy định, giải quyết dứt điểm những hội yếu kém kéo dài. Các trung tâm trực thuộc liên hiệp hội và các hội thành viên được đánh giá nghiêm túc để rút kinh nghiệm phát triển tốt hơn. Thực hiện mong muốn của trí thức công nghệ ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và theo tinh thần chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện chỉ thị số 42 CT/TW của Bộ Chính trị, Liên hiệp hội sẽ triển khai thành lập các hội khoa học –kỹ thuật cấp huyện. Để thành lập hội KH&KT cấp huyện và để cũng cố các hội chuyên ngành, Đảng đoàn và Ban thường vụ Liên hiệp hội sẽ có chương trình làm việc với các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy các sở, ban, ngành là cơ quan bảo trợ của các hội thành viên để thống nhất biện pháp thực hiện.

Nhiệm vụ lớn quan trọng trong năm 2012 là nghiên cứu, đề xuất các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án khoa học-công nghệ cấp tỉnh đối với Cơ quan thường trực Liên hiệp hội, cấp cơ sở đối với các hội thành viên, các trung tâm trực thuộc. Đồng thời tiếp cận tốt hơn với tổ chức phi chính phủ nước ngoài có trụ sở ở Việt Nam để tìm kiếm các đề tài, dự án do các tổ chức này tài trợ. Năm 2012 vẫn tiếp tục chủ động đề xuất tư vấn, phản biện và giám định xã hội những đề án lớn đa ngành của tỉnh. Đây là nhiệm vụ  khó khăn, nhưng với trách nhiệm cao, Liên hiệp hội vẫn cố gắng thực hiện phản biện được một số đề án trọng điểm.

Chủ trì tổ chức với hiệu quả cao hội thi sáng tạo kỹ thuật-công nghệ tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII ( 2012-2013) là một trong những nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Ban thường trực Liên hiệp hội sẽ phối kết hợp chặt chẽ hơn với Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh Đoàn TNCS Hồ CHí Minh, Liên đoàn lao động tỉnh và những ngành có liên quan kịp thời tổ chức phát động phong trào quần chúng tiến quân mạnh mẽ vào KH&CN. Đồng thời tích cực tham gia giải thưởng sáng tạo khoa học- công nghệ và cuộc thi sáng tạo trẻ dành cho lứa tuổi thanh, thiếu niên và nhi đồng toàn quốc.

Song song với việc nghiên cứu đề xuất và thực hiện các đề tài, dự án khoa học-công nghệ; tổ chức có hiệu quả hội thi STKT, nhiệm vụ chuyển giao các tiến bộ khoa học-công nghệ vào sản xuất và đời sống cũng được xem là nhiệm vụ quan trọng. Liên hiệp hội sẽ phối kết hợp tốt hơn với các ngành, các địa phương để chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật mơí, những giải pháp hữu hiệu vào sản xuất và đời sống. Đồng thời bằng các ấn phẩm của mình        ( Đặc san Khoa học Thanh Hóa, bản tin nội bộ và trang thông tin điện tử) Liên hiệp hội sẽ chuyển tải đến hội viên và nhân dân những kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án khoa học cần thiết. Liên hiệp hội đặc biệt quan tâm đến việc giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi, đồng bào sinh sống ở những bãi ngang bằng các ấn phẩm trong đó thể hiện những giải pháp sinh kế được đúc rút từ những dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở Việt Nam để góp phần tích cực trong công cuộc xóa đói giảm nghèo.

Bên cạnh những nhiệm vụ trọng tâm trên đây, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Việc tích cực giao lưu học hỏi những kinh nghiệm quý trong hoạt động của Liên hiệp hội các địa phương khác được Thường trực Liên hiệp hội chú trọng. Những bài học quý của Liên hiệp hội tỉnh Phú Thọ, Liên hiệp hội tỉnh Hải Dương, Liên hiệp hội tỉnh Cà Mâu v.v- ở những địa phương nơi chỉ thị số 42 CT/TW của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc , đã có bộ máy hoàn chỉnh của tổ chức Liên hiệp hội, có biên chế tối thiểu trên 12 biên chế; những kinh nghiệm quý của Liên hiệp hội Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bắc Giang- những địa phương nơi Liên hiệp hội được cấp đầy đủ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội được Thường trực Liên hiệp hội đặt vấn đề để Liên hiệp hội Thanh Hóa và các hội thành viên xây dựng kế hoạch học hỏi kinh nghiệm. Việc phối kết hợp tốt hơn với các trường đại học, các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp để thực hiện đề tài, dự án khoa học-công nghệ được xem là những hoạt động cần thiết.

Thực hiện kết luận hội nghị vận động tài trợ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài do UBND tỉnh tổ chức tháng 11/2011, Liên hiệp hội vẫn tiếp tục xác định việc phối kết hợp với các tổ chức NGOs để tìm kiếm các đề tài, dự án KH&CN là nhiệm vụ ưu tiên. Đồng thời khẳng định trách nhiệm và uy tín của Liên hiệp hội trong việc hoàn thành xuất sắc các đề tài, dự án KH&CN do NGOs tài trợ.

Để thực hiện thành công những nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Liên hiệp hội xác định phải đổi mới chính mình, từ việc phải củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công trách nhiệm cụ thể đến đổi mới  lề lối làm việc của tập thể và cá nhân trong  BCH, BTV và nhất là đối với Cơ quan thường trực liên hiệp hội, lãnh đạo chủ chốt của các hội thành viên, các trung tâm trực thuộc. Liên hiệp hội mong rằng các cấp ủy Đảng, và nhất là các cấp chính quyền thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện chỉ thị số 42 CT/TW của Bộ Chính trị với trách nhiệm và tình cảm cao nhất đối với tổ chức của đội ngũ trí thức KHCN tỉnh nhà. Chúng tôi cũng mong rằng Chính phủ hãy quan tâm hơn đến việc bổ sung, sửa đổi nghị định số 45 CP, quyết định số 22/2002/QĐ-TTg cho phù hợp với điều kiện mới. Chúng tôi cũng thiết tha đề nghị Bộ Nội vụ có hướng dẫn chính thức về tổ chức bộ máy của Liên hiệp hội từ TW đến địa phương như chỉ thị của Đảng đã chỉ rõ, đề nghị Bộ Tài chính bổ sung, thay đổi thông tư số 27/2003/tt-btc để hệ thống Liên hiệp hội có điều kiện hoàn thành nhiệm vụ  tư vấn, phản biện, giám định xã hội và những nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

TS  Nguyễn Văn Bảo