Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Bàn về đổi mới “ Đặc san khoa học Thanh Hoá”.

Hai năm vừa qua (2010 và 2011) Đặc san Khoa học Thanh Hoá đã có nhiều đổi mới rất đáng trân trọng. Cụ thể là :

+ Ngày 28 tháng 12 năm 2010, Ban Thường vụ LHH đã có quyết định số 593QĐ/TV-LHH v/v Ban hành quy định về lề lối làm việc của Ban biên tập.Các văn bản kèm theo gồm:

- Quy định về lề lối làm việc của ban biên tập: về chế độ hội họp và về chế độ trách nhiệm của tập thể  và từng cá nhân trong ban biên tập.

- Quy trình xuất bản ấn phẩm Đặc san, bao gồm các nội dung : Xây dựng đề cương, tham gia bổ sung dự thảo đề cương, thảo luận và phê duyệt đề cương, đặt bài, thu bài, đánh máy và biên tập, trình bày maket nội dung, chọn ảnh, đọc bản mộc, sửa chữa theo góp ý của Ban biên tập, đọc Morat, trình bày bìa và phụ bản, duyệt tổng thể, xin giấy phép xuất bản, in và phát hành.

Quy trình xuất bản gồm 17 khâu liên hoàn, quy định chặt chẽ đến từng ngày và từng cá nhân chịu trách nhiệm.

+Ngày 25/1/2010 năm 2011, Ban Thường vụ đã có quyết định số 610QĐTV-LHH v/v  phân công Trưởng ban thư ký đặc san trên cơ sở thông báo kết luận của thường trực LHH tại hội nghị ngày 24/1/2011.

Hai quyết định của Ban Thường vụ đã nêu trên đây là cơ sở cho sự đổi mới Đặc san khoa học Thanh Hoá, Ban biên tập từ 5 người đã bổ sung thêm 2 giảng viên về chuyên ngành ngôn ngữ học, có điều kiện xử lý tốt các thông tin, nhờ công tác tổ chức tốt nên  năm 2010 đã phấn đấu xuất bản 4 số/năm (các năm về trước 3 số năm, thường ghép số 4 năm trước vào số đầu năm sau), nói chung ấn phẩm đều đảm bảo thời gian, hình thức đẹp, ít có các sai sót. Thời gian qua đã xây dựng đội ngũ cộng tác viên đông hơn và chất lượng bài ngày càng tốt, số bài ngày càng nhiều. Các số gần đây đã đi sâu vào các chuyên đề thiết thực phục vụ cho sự phát triển KT-XH của tỉnh, như số 3-2011 vừa phát hành tháng 10/2011 chủ yếu tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông thôn, nông dân của Đảng, số 4-2011 sẽ phát hành cuối tháng 12/2011 chủ yếu tập trung vào “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng”.Hiện nay Ban biên tập cũng đang chuẩn bị xây dựng đề cương cho số 1-2012.

Hy vọng những đổi mới trên đây sẽ tạo cơ sở ngày càng nâng cao chất lượng của Đặc san khoa học Thanh Hoá, tạo đà để nâng cấp Đặc san thành Tạp chí như mong muốn của Ban Thường vụ và các hội thành viên trong Liên hiệp hội.

Hoàng Ngọc Bạt