Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Trao đổi ý kiến về chuyên mục “Diễn đàn trí thức”

Chuyên mục “Diễn đàn trí thức” trên đặc san Khoa học Thanh Hoá có thể coi là chuyên mục “đinh”, là cột xương sống …, là “ vàng 9999” của Đặc san Khoa học Thanh Hoá, Đặc san là tiếng nói của trí thức Thanh Hoá, thì chuyên mục này chính là nơi để đội ngũ trí thức bày tỏ chính kiến của mình, là tiếng nói của trí thức…

Nhìn lại hơn 10 năm qua, từ khi Đặc san ra đời chuyên mục này đã tập hợp được đông đảo trí thức “diễn đàn” về nhiều vấn đề, đã đề cập được nhiều nội dung trên nhiều mặt khoa học: khoa học- kỹ thuật, khoa học XH-nhân văn, giáo dục- đào tạo, y tế, nông lâm nghiệp…theo định kỳ 3 tháng/số, số nào cũng đều có chuyên mục này…đó là những đóng góp lớn của đội ngũ trí thức Thanh Hoá.

Tuy vậy cho đến nay cũng chưa có một cuộc “tổng kết”, chưa có một kết luận nào về các ý kiến mà “diễn đàn tri thức” đã nêu ra trên các đặc san.

Chúng tôi xin đề xuất một số ý kiến về chuyên mục này:

1-Ban thường vụ LHH nên có định hướng cụ thể hơn về nội dung các vấn đề cần “diễn đàn “, định hướng ít nhất cho cả năm, thậm chí cho cả 1 thời kỳ vài ba năm hoặc cho cả nhiệm kỳ 5 năm, vì thế định hướng thường mang tầm “ chiến lược”.

2-Diễn đàn thường có trao đổi, không nên chỉ một vài ý kiến nêu ra mà không có trao đổi qua lại như các số đã xuất bản, có thế mới đúng là “diễn đàn”.

3- Sau một thời gian cần có tổng kết các ý kiến, có kết luận về các nội dung đã nêu ra nhằm hướng dẩn dư luận.

Nếu làm được các nội dung trên thì chất lượng của chuyên mục này ngày càng được nâng cao, ngày càng tập hợp được đông đảo trí thức tham gia vào diễn đàn và như vậy chất lượng đặc san cũng ngày một được nâng lên. Nên thật sự mở rộng dân chủ trong chuyên mục này, không nên chỉ có ý kiến một chiều “thuận”, mà cần tôn trọng các ý kiến “ngược nhau”, có như vậy mới thực sự là diễn đàn.

Sau đây xin mạnh dạn nêu ra một vài nội dung cần tiếp tục được trao đổi trên chuyên mục này:

+ Về việc nghiên cứu tổng hợp mang tính tổng kết về “Con người Xứ Thanh”.Hiện có không ít các công trình đã và đang nghiên cứu về vấn đề trên, song chưa có một “Chương trình nghiên cứu tổng hợp”, vì thế chưa có các kết luận đưa ra thực tế.

+Cần đi sâu “diễn đàn” mang tính nghiên cứu tổng hợp về các vấn đề sâu hơn, như: các đặc điểm của đội ngũ trí thức Thanh Hoá, cũng như các thành phần khác như nông dân., công nhân…đi sâu vào các đặc điểm lứa tuổi, giới tính, vào các vùng miền địa lý khác nhau…qua các diễn đàn trí thức chắc chắn sẽ thu thập được một số ý kiến có giá trị khoa học.

+Một nội dung rất cần được diễn đần đó là các chính sách đối với đội ngũ trí thức ở Thanh Hoá nhằm thu hút chất xám, có thể đề cập các ý kiến thật sát với đội ngũ công tác ở các lĩnh vực khác nhau như GD-ĐT, y tế, nông lâm ngư nghiệp, ở các vùng miền khác nhau…

Do giới hạn của bản tin nội bộ chúng tôi chỉ xin đề cập một vài nội dung mang tính điển hình mà chưa có điều kiện trao đổi đầy đủ, rất mong được Bạn đọc cùng tham gia trao đổi.

Hoàng Ngọc Bạt