Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Trí thức trẻ cống hiến, trí thức cao phải tạo môi trường

Sáng 5/12, Liên Hiệp hội Việt Nam (VUSTA) tổ chức Diễn đàn khoa học về "Giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong việc thực hiện Nghị quyết 27/NQ-TW của Liên hiệp hội Việt Nam trong công tác vận động trí thức".

Đây là cuộc luận bàn để làm sao thu hút được lượng trí thức chất lượng cao gồm cả trí thức trẻ lẫn trí thức cao (trên 60 tuổi đang còn sức khoẻ) tham gia và sử dụng kiến thức, đóng góp sáng kiến cho phát triển đất nước trong bối cảnh gần 10 năm thực hiện Nghị quyết 27/NQ-TW về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Là cơ quan tụ hội của trí thức Việt Nam, qua đánh giá tổng quan tình hình thu hút trí thức tham gia hoạt động trong Liên Hiệp hội của các Hội thành viên và tìm cách tháo gỡ khó khăn trong công tác vận động trí thức hiện nay.

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Lê Công Lương - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng VUSTA cho hay, tổ chức của VUSTA trong thời gian qua tuy có phát triển về số lượng nhưng chất lượng và hiệu quả hoạt động còn hạn chế. Tỷ lệ trí thức được tập hợp trong các tổ chức của VUSTA còn thấp, đặc biệt là trí thức trẻ, trí thức trong các doanh nghiệp và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, VUSTA hiện vẫn chưa được Nhà nước giao nhiệm vụ giải quyết những vấn đề quan trọng trong phát triển KH&CN, GD&ĐT, bảo vệ môi trường, chính sách đối với trí thức,đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức.

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết 27, ông Lê Công Lương cho rằng, cần thu hút trí thức cao  tham gia hoạt động KH&CN vì sự nghiệp phát triển đất nước, tạo môi trường để trí thức trẻ say mê nghiên cứu khoa học.

VUSTA cũng đề xuất, ban hành chính sách đào tạo liên tục nhằm không ngừng nâng cao chất lượng về chuyên môn nghề nghiệp và tư tưởng, chính trị, đạo đức của lực lượng trí thức, từ đó mới vận dụng được sức sáng tạo, trí tuệ để đóng góp tích cực cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Tri thuc tre cong hien, tri thuc cao phai tao moi truongDiễn đàn có sự tham gia đóng góp ý kiến của đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương - ông Phạm Ngọc Linh, Vụ KH&CN,MT.

Ông Linh cho rằng, Nghị quyết 27 đã xác định tập trung công tác vận động, thu hút trí thức. Tới nay, cần đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức.

Bên cạnh đó, một thực tế hiện nay các Hội trí thức hoạt động còn thiếu sự chủ động, hiện tượng suy thoái tư tưởng chính trị đã xuất hiện ở một số trí thức.

Ông Linh cho rằng, cần lấy đối thoại, thuyết phục và đồng hành làm chính; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng để xã hội hiểu đúng vai trò, vị trí quan trọng của trí thức; để trí thức nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với tổ quốc và dân tộc, chủ động và tích cực đóng góp trí tuệ cho công cuộc xây dựng đất nước.

Diễn đàn cũng ghi nhận các ý kiến, sáng kiến kinh nghiệm của một số hội thành viên như Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam, Tổng hội Y học, LHH một số tỉnh thành về hiệu quả hoạt động hội trong thời gian qua.

Phát biểu kết luận diễn đàn, ông Phan Tùng Mậu - Phó Chủ tịch VUSTA đánh giá, qua thảo luận, đánh giá của giới tri thức đại diện các Hội tham gia diễn đàn, có nhiều nguyên nhân dẫn tới công tác vận động tri thức chưa đi vào chiều sâu. Trong đó, có cả nguyên nhân do sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, do thể chế hóa của Nhà nước và do chính các Hội chưa thực sự có được phương pháp vận động tích cực.

Phó Chủ tịch Phan Tùng Mậu cho rằng, trước mắt, cần sự phối hợp giữa VUSTA và Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá lại một cách toàn diện việc thực hiện Nghị quyết 27, các mục tiêu, hành động, đã làm được gì hay chưa làm được gì và nguyên nhân cụ thể, nhìn thẳng, nhìn thật vào cái chưa làm được. Từ đó mới có thể đưa ra các giải pháp để thay đổi và đi vào thực tiễn sao cho hiệu quả.

Cúc Phương