Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Phát huy vai trò của trí thức trong xây dựng nông thôn mới

Ngày 21/4/2017, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy Vai trò của trí thức trong xây dựng nông thôn mới”. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị giao ban Liên hiệp hội các tỉnh phía Bắc của LHHVN.

Dự Hội thảo có lãnh đạo Thường trực Đoàn Chủ tịch LHHVN, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện lãnh đạo Đảng, Chính quyền địa phương và đại biểu đại diện 25 Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố  khu vực phía Bắc...

Các tham luận, ý kiến phát biểu tại hội thảo tập trung vào chia sẻ những kết quả đạt được, những mô hình hay, những dự án thành công của đội ngũ trí thức và liên hiệp hội các tỉnh phía Bắc trong xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Sinh Cung, Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Cao Bằng đã đánh gia cao vai trò của đội ngũ trí thức và Liên hiệp Hội tỉnh Cao Bằng trong việc phối hợp với ngành NN&PTNT  xây dựng nông thôn mới thông qua việc phổ biến kiến thức, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tổ chức các hội nghị, hội thảo, thực hiện các đề tài, dự án  …

Phát biểu tổng kết Hội thảo, ông Đặng Vũ Minh - Chủ tịch LHHVN đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của đội ngũ trí thức và Liên hiệp Hội các tỉnh khu vực miền Bắc trong xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch Đặng Vũ Minh yêu cầu Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến kiến thức, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố cần chia sẻ, học tập, hỗ trợ lẫn nhau trong việc xây dựng các mô hình nông nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Để thực hiện được điều này, Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố cần phải chủ động xây dựng các chương trình hợp tác với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, huy động các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực trí tuệ của đội ngũ trí thức, tư vấn phản biện các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp nông thôn ngay từ khi mới hình thành, tích cực biểu dương tôn vinh những trí thức  có thành tích trong xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ./.