Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Hội thảo chia sẻ kỹ năng truyền thông và phổ biến kiến thức

Ngày 24/12/2019, tại Tành phố Thái Bình, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình tổ chức Hội thảo chia sẻ kỹ năng truyền thông và phổ biến kiến thức cho các Hội thành viên Liên hiệp Hội ở khu vực phía Bắc.  Chủ trì Hội thảo có TS. Phan Tùng Mậu -Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam, Ông Lê Hồng Sơn Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh Thái Bình, tham dự còn có gần 100 đại biểu đến từ các tỉnh: Hải Dương, Hải Phòng, Ninh Bình, Bắc Giang, Hà Nội, Thái Bình, Thanh Hoá và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Tập hợp trí thức để phát triển đất nước

Liên Hiệp Hội Việt Nam với tôn chỉ là tổ chức chính trị-xã hội của đội ngũ trí thức khoa học-công nghệ Việt Nam đang làm tốt vai trò của mình.

Tại Diễn đàn khoa học "Vai trò, trách nhiệm của Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam trong sự phát triển đất nước" được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức sáng 8/11, ông Phạm Tiến Dũng - Hàm Vụ trưởng, Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương đã có bài tham luận.

Tôn vinh 112 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019

Ngày 2/11/2019, tại Trung tâm hội nghị quốc tế 35 Hùng Vương Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) tiêu biểu năm 2019.


Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (gọi tắt là Liên hiệp hội) được thành lập theo Quyết định số 483-TC/UBTH ngày 12-4-1994 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Ngày 28-10-1994, Đại hội thành lập Liên hiệp hội được tổ chức trọng thể. Kể từ đó ngày 28-10 hằng năm được lấy làm ngày thành lập Liên hiệp hội. Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Liên hiệp hội đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từng bước khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức hoạt động trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa, thể hiện trên một số mặt sau:

Giới thiệu cuốn sách Trần Văn Thịnh - Cuộc đời và tác phẩm

Chiều 25-8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Hội Dân tộc học và Nhân học và Liên Chi hội Khoa học lịch sử lực lượng vũ trang Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức giới thiệu cuốn sách Trần Văn Thịnh - Cuộc đời và tác phẩm.