Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Hội thảo Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Trong 3 ngày từ 8-10/8/2018, tại Khách sạn Mường Thanh Luxury tỉnh Phú Thọ Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Ban Tuyên giáo Trung ương và UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức tổ chức hội thảo “Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước


Diễn đàn khoa học công nghệ "Nông nghiệp thông minh và cơ hội cho nông nghiệp Việt Nam”

Thực hiện Chương trình công tác số 876/CTr-LHH ngày 31/01/2018 của Ban Thường vụ Liên hiệp hội về hoạt động tập hợp đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ, truyền thông phổ biến kiến thức, học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cho cán bộ chủ chốt và đội ngũ trí thức khoa học công nghệ của tỉnh. Ngày 30/7/2018, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá phối hợp với Câu lạc bộ Hàm Rồng tổ chức diễn đàn khoa học công nghệ với chủ đề "Nông nghiệp thông minh và cơ hội cho nông nghiệp Việt Nam".


Nghị định 45/2010: Thực tiễn triển khai và những vấn đề đặt ra

Nghị định 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 21/4/2010 nhằm quy định về tổ chức và quản lý hội. Trước khi có Nghị định 45/2010, đã có Nghị định 88 (2003) và lâu đời hơn nữa là Sắc lện 102/SL/L004 ngày 20/5/1957. Nhìn chung, việc ban hành các văn bản Nhà nước nhằm điều chỉnh các đối tượng khác nhau trong xã hội (trong đó có các hội) là cần thiết.


Trí thức trẻ cống hiến, trí thức cao phải tạo môi trường

Trí thức là nguồn tài nguyên quý của đất nước nhưng chưa thực sự tập trung và dần bị suy thoái.

Sáng 5/12, Liên Hiệp hội Việt Nam (VUSTA) tổ chức Diễn đàn khoa học về "Giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong việc thực hiện Nghị quyết 27/NQ-TW của Liên hiệp hội Việt Nam trong công tác vận động trí thức".

Phát huy vai trò của trí thức trong xây dựng nông thôn mới

Ngày 21/4/2017, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy Vai trò của trí thức trong xây dựng nông thôn mới”. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị giao ban Liên hiệp hội các tỉnh phía Bắc của LHHVN.