Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Giới thiệu cuốn sách Trần Văn Thịnh - Cuộc đời và tác phẩm

Chiều 25-8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Hội Dân tộc học và Nhân học và Liên Chi hội Khoa học lịch sử lực lượng vũ trang Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức giới thiệu cuốn sách Trần Văn Thịnh - Cuộc đời và tác phẩm.

"THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC VIỆT NAM TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC" - MỘT CUỐN SÁCH QUÝ VỪA ĐƯỢC XUẤT BẢN (07/8/2019)

1. Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia vừa xuất bản cuốn sách quý: "Thực trạng và giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước" của PGS,TS Đức Vượng, Viện trưởng Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài nhân lực. Sách dày 598 trang, khổ giấy 14,5 x 20,5 cm. Đây là tác phẩm lịch sử - lý luận - thực tiễn thứ 17 của PGS,TS Đức Vượng đã được xuất bản. Cuốn sách được biên soạn dựa trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp nhà nước đã được nghiệm thu đạt loại xuất sắc (96/100 điểm): "Xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam giai đoạn 2011-2020" (Mã số: KX.04.06-10) do PGS,TS Đức Vượng làm Chủ nhiệm, đồng thời là Chủ biên, trực tiếp viết Báo cáo Tổng hợp dày hơn 600 trang kết quả nghiên cứu của đề tài.

Tập hợp, phát huy đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH quê hương, đất nước

- Với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”, trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội (LHH)) đã có nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo và đạt được những kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) tham gia tích cực, hiệu quả vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Liên hiệp hội phối hợp tổ chức Diễn đàn khoa học công nghệ tháng 4-2019

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019  của Ban Thường vụ Liên hiệp hội về hoạt động truyền thông phổ biến kiến thức, tập hợp đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ cho cán bộ chủ chốt và đội ngũ trí thức khoa học công nghệ của tỉnh; ngày 15/4/2019, tại thành phố Thanh Hóa Câu lạc bộ Hàm Rồng phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) tổ chức diễn đàn khoa học công nghệ với chủ đề “Công tác phật giáo, Đại lễ Vesak tại Việt Nam”.


Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Sáng 28-12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) tổ chức Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” với sự tham gia của đông đảo đội ngũ trí thức khoa học công nghệ (KHCN) trong tỉnh.