Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Chi tiết văn bản
Số hiệu 126-QĐ/TU
Trích yếu Về việc kiện toàn ban chỉ đạo cuộc đấu tranh chống diễn biến hoà bình trên lĩnh vực Tư tưởng - văn hoá
Ngày ban hành 2011-02-21
Nhóm văn bản Văn bản của Đảng, Nhà nước
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Thể loại Quyết định
Loại công việc Chế độ chính sách
Người ký duyệt Mai Văn Ninh
Hiệu lực
Tải về