Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Hội Giống cây trồng và Vật tư nông nghiệp Thanh Hoá chuyển giao giống lúa lai năng suất cao đến huyện Thường Xuân

Hưởng ứng chủ trương của tỉnh về việc tập trung phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhằm không ngừng nâng cao năng suất cây trồng, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, góp phần xóa đói, giảm nghèo và xây dựng Nông thôn mới. Vụ mùa 2012, Trung tâm Tư vấn chuyển giao khoa học công nghệ nông nghiệp & Phát triển nông thôn (KHCNNN&PTNT) thuộc Hội Giống cây trồng & Vật tư nông nghiệp Thanh Hóa đã thực hiện mô hình trình diễn sản xuất lúa lai năng suất cao, thuộc dự án khoa học công nghệ nông nghiệp Thanh Hóa tại xã Vạn Xuân huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa.

Trên diện tích 6 ha, Hội Giống cây trồng & VTNN đã chọn 50 hộ nông dân nghèo (trên 40% chủ hộ là nữ) trực tiếp tham gia thực hiện dự án.

Các hộ đã được tập huấn kỹ thuật gieo trồng giống lúa lai 3 dòng PAC 807 của công ty ADVANTA.

Từ khâu làm đất, chọn giống, gieo cấy, bón phân, tưới nước, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch và bảo quản sản phẩm; đặc biệt bà con đã được tập huấn kỹ thuật Phòng trừ dịch hại tổng hợp  ( IPM), tạo điều kiện mang lại hiệu quả kinh tế cao về năng suất và sản lượng.

Bà con nông dân đã được dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp Thanh Hóa hỗ trợ vật tư như: Giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cấp phát cho các hộ tham gia vùng dự án, đảm bảo yêu cầu thời gian, số lượng, chủng loại.

Ngoài các loại vật tư nói trên nhà cung cấp dịch vụ Khuyến nông còn phát tài liệu hướng dẫn thực hiện quá trình kỹ thuật cho bà con nông dân.

6 ha lúa lai PAC 807 được thực hiện tại xã Vạn Xuân được cấy thẳng hàng, đúng thời vụ, bón phân và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, đúng lúc, đúng cách, đúng nồng độ, liều lượng theo hướng dẫn của Trung tâm Tư vấn chuyển giao KHCNNN & PTNT đem lại hiệu quả kinh tế cao cũng như ý nghĩa về môi trường, được địa phương và các ngành đánh giá cao về cách tổ chức thực hiện.

Mô hình đã giúp người dân nâng cao dân trí, xóa đói, giảm nghèo, bình đẳng giới và xây dựng nông thôn mới ngày càng thiết thực và bền vững.

Dự án đã chuyển giao cho người nông dân hiểu biết và áp dụng quy trình phòng trừ tổng hợp trong sản xuất lúa lai năng suất cao, nên năng suất trên diện tích 6 ha đạt bình quân 60 tạ/ha cao hơn so với năng suất ruộng gieo cấy đại trà  của Nông dân tăng 15-17%.

Thông qua mô hình trình diễn đã khẳng định được tính khả thi của sản xuất lúa lai và kỹ thuật sử dụng các loại vật tư phù hợp, hiệu quả với cây trồng và đồng đất của xã Vạn Xuân.

Nhân dân xã Vạn Xuân đã đề nghị ban Quản lý dự án khoa học CNNN Thanh Hóa và Trung tâm tiếp tục chuyển giao KHCNNN cho xã Vạn Xuân trong các vụ tiếp theo và để tạo điều kiện cho địa phương phấn đấu hoàn thành suất sắc các mục tiêu lương thực đã đề ra, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới bền vững ngày càng thắng lợi và phát triển../.

 Nguyễn Đăng Thiêm