Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Hội nghị trao đổi kinh nghiệm trồng rừng ngập mặn

Ngày 5 tháng 4 năm 2011 tai văn phòng uỷ ban tỉnh Quỹ hỗ trợ thiên tai miền Trung và UBND tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về trồng rừng ngập mặn tại huyện Hậu Lộc. Về dự chỉ đạo hội nghị có  chủ tịch hội đồng quản trị Quỹ hộ trợ thiên tai miền trung.

Than dự hội nghị có ông Phan Diễn nguyên ủy viên Bộ Chính trị , Thường trực ban Bí thư trung ương, phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Hoàng Văn Hoằng, phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn  Ngọc Hồi và các đơn vị tham dự hội nghị như Văn phòng ủy ban tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, sở Khoa học và Công nghệ, sở Tài nguyên - môi trường, sở Kế hoạch &đầu tư, sở Tài chính, Hội khoa học kỹ thuật lâm nghiệp, Giám đốc trung tâm trồng cây ngập mặn trung ương, trung tâm giống Hoằng Hóa, ban quản lý trồng rừng ngập mặn Hậu Lộc do quỹ thiên tai miền Trung đầu tư tài trợ 20 tỉ đồng trong đó vốn đối ứng 4 tỉ, các chuyên gia kinh tế kỹ thuật dự án.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả trồng rừng ngập mặn Hậu Lộc , báo cáo giám sát đánh giá của lãnh đạo huyện Hậu Lộc và chuyên gia năm 2010 về kết quả trồng cây Bần chua tỷ lệ sống thấp, đã nêu rõ 6 nguyên nhân làm tỷ lệ sống thấp cần rút kinh nghiệm cho những năm tiếp theo. Hội nghị đã sôi nổi thảo luận thẳng thắn phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan về thực hiện quy trình kỹ thuật , giống, cơ chế quản lý nghiệm thu...Chủ tịch hội đồng quản trị Phan Diễn thay mặt ban chi đạo dự án đã tóm tắt  kết quả thảo luận : việc chọn cây Bần chua  cho trồng rừng ngập mặn là phù hợp; phải chọn thời vụ thích hợp, do trồng muộn trong năm 2010 lại  bị rét đậm, rét hại nhiều ngày nên tỷ lệ sống thấp; phải trồng xen; phải chọn nhà cung cấp giống, giao khoán cho tổ chức cá nhân nâng cao vai trò trách nhiệm trong chỉ đạo; xây dựng đơn giá theo từng năm; Quỹ thiên tai có thể hỗ trợ xây dựng vườn ươm giống trồng rừng ngập mặn và định hướng cho những năm tiếp theo đáp ứng thực hiện dự án trồng rừng ngập mặn ở Hậu Lộc trở thành mô hình trình diễn để nhân ra trên địa bàn ven biển của tỉnh góp phần giảm thiểu thiên tai, góp phần phát triển kinh tế và phòng hộ. Phó chủ tịch tỉnh cảm ơn sự giúp đỡ của của Quỹ thiên tai miền Trung; ý kiến đóng góp các đại biểu tại hội nghị sẽ được Quỹ hỗ trợ thiên tai miền Trung tiếp thu và giao cho ban quản lý trồng Rừng ngập mặn Hậu Lộc, thành viên ban chỉ đạo tỉnh rút kinh nghiệm  thực hiện tốt các mục tiêu dự án đã đề ra

                                                                                 Nguyễn Nam Sơn