Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Hội Khoa học Thủy lợi Thanh Hóa với đề xuất hợp lòng dân

Trên cơ sở nghiên cứu tình hình phục vụ sản xuất của các công trình thủy lợi hiện có trên địa bàn tỉnh, từ năm 2016 Hội Khoa học thủy lợi Thanh Hóa đề xuất xây dựng đập Thủy lợi, thủy điện Cẩm Hoàng, đáp ứng nhu cầu cấp nước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, đặc biệt là những vấn đề cấp bách cần giải quyết về sản xuất và đời sống của người dân khi biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng.

Sau nhiều lần kiến nghị đề xuất, ngày 10/7/2017 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Thông báo số 131/TB-UBND về việc kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tại hội nghị giao ban Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo phương án nghiên cứu xây dựng hệ thống thủy lợi – thủy điện Cẩm Hoàng, Thông báo của Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự quan tâm, cố gắng của Hội Khoa học Thủy lợi Thanh Hóa đối với sự phát triển ngành nông nghiệp nói chung và thủy lợi nói riêng,

Trước đó ngày 22/8/2016, ông Nguyễn Đức Quyền  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo đề xuất nghiên cứu xây dựng hệ thống thủy lợi đập Cẩm Hoàng trên sông Mã, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao nghiên cứu đề xuất của Hội Khoa học Thủy lợi Thanh Hóa về việc xây dựng dự án hệ thống thủy lợi đập Cẩm Hoàng trên sông Mã, đồng thời,  khẳng định nếu Dự án được hoàn thành sẽ mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao cho tỉnh, vừa tiết kiệm năng lượng, vừa giảm chi phí quản lý vận hành các công trình đầu mối trạm bơm. Dự án sẽ cung cấp nước tưới tự chảy cho trên 38 ngàn ha vùng đồng bằng tả ngạn sông Mã, gồm các huyện, thị xã: Vĩnh Lộc, Hà Trung, Bỉm Sơn, Nga Sơn, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, một phần các huyện Cẩm Thủy và Thạch Thành; đồng thời, phát điện với công suất là 25MW; cấp nước cho công nghiệp và dân sinh; đảm bảo dòng chảy cho hạ du.

Đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì nghiên cứu, tham mưu hoàn chỉnh lại dự thảo đề xuất; Sở Công Thương khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo rà soát Dự án Thủy điện Cẩm Thủy 2. Trên cơ sở đó, cùng với ý kiến đóng góp của các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan, báo cáo để Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét trước khi có quyết định chủ chương đầu tư.

Lê Xuân Dũng