Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Liên hiệp hội tổ chức Hội nghị phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hoá năm 2016 - 2017 và tập huấn về công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Thực hiện Quyết định 165/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 240/LHHVN-VIFOTEC ngày 19/4/2016 của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc tổ chức triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật; Quyết định 14/2014/QĐ-TTg, ngày 14 tháng 2 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; Hướng dẫn 819/2014/LHH ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Quyết định số 163/2016/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh về Tư vấn, phản biện và Giám định xã hội.

Ngày10/6/2016, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá (Liên hiệp hội) đã tổ chức Hội nghị Phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hoá năm 2016 - 2017 và tập huấn về công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Tham dự Hội nghị có: TS. Lê Công Lương, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng TW Liên hiệp hội Việt Nam - Chánh Văn phòng Liên hiệp hội Việt Nam; Th.S Lê Thanh Tùng, Phó Trưởng Ban tư vấn, phản biện và Giám định xã hội Liên hiệp hội Việt Nam; TS. Lê Đình Sơn, Chủ tịch Liên hiệp hội Thanh Hoá; Đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thành viên Ban Tổ chức, Ban Thư ký Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh; Các đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp hội; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký các hội thành viên, Giám đốc các trung tâm trực thuộc, Thủ trưởng các đơn vị liên kết và phóng viên Báo Thanh Hoá, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tham dự Hội nghị.

Phát biểu phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hoá năm 2016 - 2017, đồng chí Lê Đình Sơn, Chủ tịch Liên hiệp hội nêu rõ: Trong không khí tưng bừng chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tinh thần Ngày KH&CN Việt Nam 18/5, Ban tổ chức Hội thi tổ chức Phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2016 - 2017, nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật tiên tiến phục vụ sản xuất và đời sống; tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong lao động, sáng tạo của đội ngũ trí thức, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa năm 2016 - 2017 được tổ chức gồm 6 lĩnh vực:

1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;

2. Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải;

3. Vật liệu, hoá chất, năng lượng;

4. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;

5. Y, dược;

6. Giáo dục và Đào tạo.

Sau khi phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hoá năm 2016-2017, đồng chí Lê Đình Sơn, đã khai mạc hội nghị tập huấn về tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo Quyết định 14/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai Quyết định số 163/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Tại buổi tập huấn các thành viên đã được nghe TS. Lê Công Lương, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng TW Liên hiệp hội Việt Nam - Chánh Văn phòng Liên hiệp hội Việt Nam; Th.S Lê Thanh Tùng, Phó Trưởng Ban tư vấn, phản biện và Giám định xã hội Liên hiệp hội Việt Nam triển khai Quyết định 14/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 11/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính; Hướng dẫn số: 819/2014/LHH của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; và chuyên đề Tổng quan về công tác tư vấn, phản biện của Liên hiệp hội Việt Nam; Kết quả, kinh nghiệm và cách xây dựng đề xuất nhiệm vụ TVPB&GĐXH.

Tiếp đó, đống chí Nguyễn Xuân Sang, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban KHCN-TV, PB&GĐXH Liên hiệp hội Thanh Hoá đã triển khai Quyết định số 163/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội Thanh Hoá.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Đình Sơn, Chủ tịch Liên hiệp hội Thanh Hoá đã chân thành cảm ơn TS. Lê Công Lương và Th.S Lê Thanh Tùng đã giành thời gian hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho cán bộ, hội viên Liên hiệp hội Thanh Hoá; đồng thời nhấn mạnh, qua Hội nghị này, các đại biểu cần nắm vững nghiệp vụ công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội để thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần nâng cao chất lượng các chương trình, đề án và những chính sách do Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành; đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ tham gia đóng góp trí tuệ vào các chủ trương, chính sách và các đề án lớn, quan trọng của cấp uỷ, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.

 Khương Bá Tuân