Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Chương trình "TIẾP SỨC" năm 2009

Tài trợ cho các ý tưởng nghiên cứu và can thiệp về Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục.

1. GIỚI THIỆU

‘Tiếp sức’ là tên viết tắt của hoạt động tài trợ cho các ý tưởng nghiên cứu và can thiệp về Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục nhằm thúc đẩy việc áp dụng các kiến thức và cách tiếp cận mới vào hoạt động nghiên cứu và can thiệp về tình dục. Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Xây dựng năng lực nghiên cứu, đào tạo và vận động chính sách về Giới, Tình dục và Sức khỏe tình dục ở Việt Nam” do công ty Tư vấn Đầu tư Y tế (CIHP) phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) thực hiện với sự tài trợ của quĩ Ford.

Hoạt động này nhằm thúc đẩy việc áp dụng kiến thức và các cách tiếp cận mới dựa trên quan điểm tích cực về tình dục và quyền vào các hoạt động nghiên cứu và can thiệp và góp phần vào việc tăng cường năng lực nghiên cứu, đào tạo và vận động chính sách về Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục tại Việt Nam.

‘Tiếp sức’ sẽ cung cấp tài trợ cho các đề cương nghiên cứu/truyền thông/chương trình/vận động chính sách được lựa chọn trong lĩnh vực Giới, tình dục và Sức khỏe tình dục. Mỗi tài trợ tối đa là khoảng 2000 USD trong thời gian tối đa 6 tháng thực hiện đề án. Kinh phí tài trợ chỉ bao gồm chi phí cho các hoạt động liên quan trực tiếp đến việc triển khai các đề án nghiên cứu hoặc can thiệp.

Cá nhân có đề án được lựa chọn sẽ được nhận hỗ trợ về mặt chuyên môn từ các chuyên gia và sẽ có cơ hội tham dự các hoạt động nâng cao năng lực phù hợp. Các sản phẩm có chất lượng sẽ được ưu tiên xuất bản trên các ấn phẩm có uy tín và/hoặc phổ biến trong các sự kiện phù hợp.

Trong năm 2008, Dự án đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo những người quan tâm và nhiều đề án trong lĩnh vực Giới, Tình dục và Sức khoẻ tình dục đã được gửi tới. Dự án đã lựa chọn và tài trợ cho 5 đề án trong đó có 3 đề án nghiên cứu thuộc các chủ đề: tình trạng bạo hành của phụ nữ bán dâm, Người đồng tính: được sống theo đúng giới tính của mình, siêu âm và nạo phá thai lựa chọn giới tính, và 2 đề án can thiệp nhằm nâng cao nhận thức về giới, an toàn tình dục và HIV/AIDS cho nhóm phụ nữ nông thôn bị mất đất canh tác phải ra thành phố làm nghề ve chai, đồng nát và Phát triển tài liệu truyền thông về Quyền sức khỏe sinh sản/sức khỏe tình dục cho vị thành niên khu vực nông thôn.

2. ĐỐI TƯỢNG PHÙ HỢP

· Những người quan tâm, có ý tưởng và có khả năng thực hiện nghiên cứu, hoạt động can thiệp hay vận động chính sách về giới, Tình dục và Sức khỏe tình dục. Những người này có thể (nhưng không hạn chế) là cán bộ nghiên cứu, cán bộ y tế, cán bộ tư vấn, nghiên cứu viên, phóng viên, người vận động chính sách.

· Chương trình ‘tiếp sức’ khuyến khích sự tham gia của người có định hướng tình dục đồng giới, lưỡng giới, chuyên giới, người có H, người khuyết tật cũng như các nhóm thiểu số khác.

· Ưu tiên các cá nhân đã tham gia khóa đào tạo thường niên về Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục (VNIGSS)

3. CÁC ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN

· Người có đề án được lựa chọn phải có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan đang làm việc cho phép thực hiện đề án.

· Những người nhận tài trợ phải tuân theo qui định nhận tài trợ và hướng dẫn về tài chính của CIHP.

· Những người nhận tài trợ phải cập nhật thường xuyên tiến trình công việc, báo cáo thường xuyên với cán bộ giám sát để đảm bảo bám sát thời gian và chất lượng hoạt động.

· Bất cứ thay đổi nào trong nội dung và thời gian thực hiện đề án đã thông qua đều không được chấp nhận trừ phi có hoàn cảnh đặc biệt và phải có sự đồng ý của CIHP.

· Sau khi lựa chọn, kinh phí sẽ được cấp cho người có đề án được chọn theo từng giai đoạn của đề án.

· Bất cứ phần tài trợ nào không được sử dụng sẽ phải hoàn lại cho CIHP.

4. CÁC TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN ĐỀ ÁN

Các tiêu chuẩn sau sẽ được áp dụng để lựa chọn đề án cho chương trình Tiếp sức:

(1) Chủ đề có ý nghĩa trong việc đóng góp cho lĩnh vực Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục

(2) Tính sáng tạo và khả thi của đề án

(3) Ngân sách phù hợp

5. ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN

Những người đăng ký xin vui lòng gửi đề án theo mẫu trong hướng dẫn viết đề cương đính kèm cùng với CV của mình qua email về:

Dự án Xây dựng năng lực nghiên cứu, đào tạo và vận động chính sách về Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Y tế

Số 2 ngách 49/41 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội

Tel: (84-4) 35770261

Fax: (84-4) 35770260

Email: JLIB_HTML_CLOAKING

Người liên hệ: Chị Nguyễn Thị Vịnh, cán bộ dự án

Hội đồng Xét duyệt đề án sẽ xem xét tất cả các đề án và lựa chọn những đề án tối ưu nhất. Tất cả những người đã đăng ký sẽ được thông báo kết quả qua email.

HẠN CHÓT ĐỀ NHẬN ĐỀ ÁN CÙNG VỚI CV LÀ 17H00 NGÀY 15 THÁNG 07 NĂM 2009

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ trên.

Dự án VNIGSS