Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


THÔNG BÁO KÊU GỌI Ý TƯỞNG DỰ ÁN

Nhằm phát huy và hỗ trợ các sáng kiến địa phương trong việc bảo vệ môi trường, UNDP - GEF SGP tài trợ các dự án nhỏ của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và các tổ chức quần chúng (kinh phí tối đa cho mỗi dự án 50.000 USD). Các lĩnh vực ưu tiên của GEF bao gồm bảo tồn đa dạng sinh học, giảm thiểu biến đổi khí hậu; hạn chế và ngăn ngừa suy thoái đất, và các vùng nước quốc tế.

Thông tin về UNDP - GEF SGP tại Việt Nam

. Giới thiệu tóm tắt về Chương trình tài trợ các dự án nhỏ Quỹ môi trường toàn cầu tại

Việt Nam (GEF SGP)

 

Cơ hội tài trợ tháng 5-2011

Sau đây là một số thông tin học bổng do Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam cung cấp:

Để biết thông tin về các cơ hội tài trợ khác, xin xem tại trang web http://www.vdic.org.vn/?name=newsletter&id=232&mid=306

Để biết thông tin chi tiết về các cơ hội tài trợ dưới đây,
xin liên hệ trực tiếp với cơ quan, tổ chức đề cập trong phần này.

Cơ hội tài trợ tháng 3/2011

Học bổng cho các nhà khoa học nông nghiệp nghiên cứu tại Úc Quỹ học bổng Crawford hỗ trợ đào tạo cho nhà khoa học nông nghiệp có tiềm năng. Phần thưởng uy tín này tạo cơ hội cho các ứng cử viên xuất sắc nghiên cứu và học tập tại Úc. Hạn chót: Tháng 4/2011. Thông tin chi tiết: http://www.crawfordfund.org.

Cơ hội tài trợ tháng 2/2011

Chương trình Sáng kiến chống tham nhũng Việt Nam 2011 (VACI 2011) Chương trình (VACI 2011) với chủ đề "Tăng cường tính công khai và thực hiện pháp luật về chống tham nhũng có hiệu quả" được phối hợp tổ chức bởi Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới. VACI 2011 nhằm tìm kiếm và cung cấp kinh phí cho các ý tưởng sáng tạo ở cấp cơ sở giúp định hướng phát triển dịch vụ hành chính công, tăng cường tính công cộng và đạo đức công vụ, tăng cường tính minh bạch và quyền tiếp cận thông tin đồng thời nâng cao hiệu quả việc thực hiện pháp luật. Hạn chót : 5 giờ chiều ngày 31-5-2011 Thông tin chi tiết: www.worldbank.org.vn; www.thanhtra.gov.vn.