Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Quỹ hỗ trợ Sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình Paraff thông báo mời nộp đề xuất dự án lần thứ 3

Quỹ hỗ trợ Sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình (PARAFF) thông báo mời nộp đề xuất dự án số 03 từ các tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận Việt Nam (NGOs).

PARAFF hoạt động nhằm tăng cường sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình trong quá trình xây dựng luật pháp và chính sách thông qua việc tăng cường sự tham gia của NGOs vào quá trình nêu trên ở cấp trung ương và địa phương, cũng như giám sát việc thực hiện luật và chính sách.

Hội nghị triển khai xây dựng đề xuất dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Thanh Hoá năm 2014

Ngày 21/2/2014, tại khu hội nghị 25 B, sở Ngoại vụ đã tổ chức hội nghị triển khai xây dựng đề xuất dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Thanh Hoá năm 2014, Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đai diện lãnh đạo 27 huyện thị trong tỉnh. Đại diện  Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá tham dự hội nghị.

Quỹ Môi trường toàn cầu kêu gọi ý tưởng dự án

Nhằm phát huy và hỗ trợ các sáng kiến địa phương trong việc bảo vệ môi trường, Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) - Chương trình tài trợ các dự án nhỏ tại Việt Nam (UNDP- GEF SGP) tài trợ các dự án nhỏ của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và các tổ chức quần chúng (kinh phí tối đa cho mỗi dự án 50.000 USD).

Điều phối viên GEF thăm và làm việc với các dự án của Liên hiệp hội Thanh Hoá

Trong khuôn khổ chương trình công tác của Quỹ môi trường toàn cầu thuộc tổ chức phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam (GEF/UNDP) về đánh giá, giám sát hoạt động các Dự án mà GEF tài trợ đang triển khai tại các tỉnh Bắc Trung bộ, ngày 27/9/2012, tại Văn phòng Liên hiệp hội Thanh Hoá, Điều phối viên GEF, bà Nguyễn Thị Kim Anh đã có buổi làm việc với Ban điều hành (BĐH) và nhóm chuyên gia các dự án.

Hội thảo quy hoạch vùng sản xuất cánh kiến đỏ tại Mường Lát.

Ngày 21 tháng 8 năm 2012, tại UBND huyện Mường Lát, Ban điều hành dự án: “Góp phần khôi phục và phát triển bền vững nghề sản xuất cánh kiến đỏ tại huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hoá” đã phối hợp với UBND huyện tổ chức hội thảo Quy hoạch vùng nuôi thả cánh kiến đỏ.