Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Hội thảo đánh giá kết quả mô hình và chia sẻ kinh nghiệm tại dự án CBA Cẩm Tâm

Trong hai ngày 18 -19/3/2012, Hội khoa học Thủy lợi Thanh Hóa, cơ quan điều hành dự án thích ứng với biến đổi khí hậu, tại xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy, đã tổ chức hội thảo đánh giá kết quả và chia sẻ kinh nghiệm các mô hình thử nghiệm về giảm thiểu và thích ứng với tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, do Quỹ môi trường toàn cầu GEF tài trợ.

Hội nghị Ban chỉ đạo lần thứ 4 dự án Quản lý lưu vực đầu nguồn có sự tham gia của cộng đồng

Sáng ngày 24 tháng 2 năm 2012, tại khu hội nghị 25B, dự án Quản lý lưu vực đầu nguồn có sự tham gia của cộng đồng đã tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo dự án lần thứ 4, nhằm đánh giá lại các hoạt động đã triển khai trong năm 2011 và lập kế hoạch hoạt động năm 2012. Tham dự hội nghị có đầy đủ các thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý dự án. Tại hội nghị các đại biểu đều thống nhất đánh giá trong năm 2011, Dự án đã và đang triển khai các hoạt động một cách thuận lợi và tiếp tục đạt được những kết quả tốt.

Dự án cánh kiến đỏ với các hoạt động trong quý 4/2011

Trong quý 4/2011, Ban điều hành phối hợp với nhóm chuyên gia dự án đã triển khai được nhiều hoạt động đạt kết quả tốt, cụ thể là những hoạt động sau:

Chương trình tài trợ nhỏ (SGS) của tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam

Với mục tiêu hỗ trợ các sáng kiến cũng như tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội dân sự, thực hiện các hoạt động thúc đẩy sự tham gia và cải thiện bền vững điều kiện sống của người dân tộc thiểu số, Chương trình CASI III của Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam triển khai Chương trình tài trợ nhỏ (SGS).

Dự án cánh kiến đỏ với các hoạt động trong quí 2/2011

Ngày 12 tháng 4 năm 2011 tại UBND huyện Mường Lát, Ban điều hành dự án Góp phần khôi phục và phát triển bền vững nghề sản xuất cánh kiến đỏ tại huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa VN/SGP/OP4/Y3/RAF/10/06) đã phối hợp với ủy ban nhân dân huyện Mường Lát tổ chức hội nghị giới thiệu dự án.