Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Quỹ Môi trường toàn cầu kêu gọi ý tưởng dự án

Nhằm phát huy và hỗ trợ các sáng kiến địa phương trong việc bảo vệ môi trường, Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) - Chương trình tài trợ các dự án nhỏ tại Việt Nam (UNDP- GEF SGP) tài trợ các dự án nhỏ của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và các tổ chức quần chúng (kinh phí tối đa cho mỗi dự án 50.000 USD).

Các lĩnh vực ưu tiên của GEF bao gồm bảo tồn đa dạng sinh học, giảm thiểu biến đổi khí hậu; hạn chế và ngăn ngừa suy thoái đất, và các vùng nước quốc tế. Các tổ chức có nguyện vọng được tài trợ xin liên hệ địa chỉ sau để nhận thông tin chi tiết và mẫu đơn.

Nguyễn Thị Kim Anh, Điều phối viên GEF SGP Việt Nam, Chương trình phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam (UNDP)

Địa chỉ: 25-29 Phan Bội Châu, Hà Nội

ĐT: (04) 3942 1495 (số lẻ 173)

Email: JLIB_HTML_CLOAKING

Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy ở http://www.undp.org.vn

Hạn nộp ý tưởng dự án là ngày 31/8/2013 (ngày gửi được tính theo dấu bưu điện). GEF SGP sẽ thông báo kết quả xét duyệt ý tưởng dự án trước ngày 30/9/2013. Các tổ chức có ý tưởng dự án được GEF SGP chấp thuận sẽ được xem xét để cấp kinh phí thiết kế dự án (tối đa 2.000USD) trong trường hợp có nhu cầu hỗ trợ.


Lê Công Lương