Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Hội nghị Ban chỉ đạo lần thứ 5 dự án Quản lý lưu vực đầu nguồn có sự tham gia của cộng đồng

Sáng ngày 20 tháng 7 năm 2012, tại Sầm Sơn, dự án Quản lý lưu vực đầu nguồn có sự tham gia của cộng đồng đã tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo dự án lần thứ 5, nhằm đánh giá lại các hoạt động đã triển khai trong 6 tháng đầu năm 2012 và lập kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2012. Tham dự hội nghị có đầy đủ các thành viên Ban chỉ đạo, Ban Quản lý dự án. TS. Nguyễn Văn Bảo, Chủ tịch Liên hiệp hội – Trưởng Ban chỉ đạo dự án chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đều thống nhất đánh giá trong 6 tháng đầu  năm 2012, Dự án đã và đang triển khai các hoạt động một cách thuận lợi và tiếp tục đạt được những kết quả tốt. Các hoạt động đã triển khai đảm bảo kế hoạch đề ra, không những đạt được hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực mà còn tạo ra được sự thay đổi tích cực đóng góp vào sự thay đổi chung về kinh tế - xã hội của huyện Bá Thước, được các cấp chính quyền và cộng đồng địa phương ghi nhận. Trong đó các mô hình đã triển khai trong giai đoạn 2007 - 2011 vẫn tiếp tục được cộng đồng, người dân duy trì và phát triển như mô hình quản lý lưu vực liên thôn và liên xã, mô hình quản lý và sử dụng đất rừng bền vững, mô hình quản lý rừng cộng đồng, mô hình nuôi ong mật, chương trình khôi phục, bảo tồn và phát triển giống vịt Cổ Lũng... Một số mô hình mới đã được xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2012 như mô hình cải tạo vườn tạp, nhóm tiết kiệm tín dụng thôn bản, nhân rộng mô hình làm giàu rừng. Các hoạt động nâng cao năng lực cho Ban quản lý dự án, Ban quản lý tiểu lưu vực, cộng đồng và người dân thông qua các khóa tập huấn, hội thảo, tham quan học tập, chia sẻ kinh nghiệm cũng đã được tiến hành. Các mô hình, hoạt động hỗ trợ cho cộng đồng tiếp tục được duy trì và đạt được kết quả, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Bá Thước và góp phần đạt được các kết quả, mục tiêu của dự án PWM và Chương trình CASI.

Có được những kết quả trên là do sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo dự án PWM ở cấp tỉnh, Huyện ủy và UBND huyện Bá Thước; sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ kỹ thuật thường xuyên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa, các ban ngành của huyện Bá Thước và Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam trong quá trình tổ chức thực hiện dự án.

Sau khi đánh giá kết quả các hoạt động đã triển khai trong 6 tháng đầu năm 2012 các đại biểu cũng đã thảo luận kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2012 và các hoạt động chuẩn bị tổng kết dự án vào tháng 12/2012. Những kết quả hoạt động của dự  án đã góp phần làm thay đổi nhận thức cho cả cán bộ đối tác và cộng đồng trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và áp dụng các mô hình phát triển kinh tế dựa vào tài nguyên rừng. Người dân biết cách áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; Tạo ra sự liên kết hỗ trợ trong cộng đồng để cải thiện sinh kế và chia sẻ lợi ích trong quản lý tài nguyên thiên nhiên; Phụ nữ ngày càng được tham gia nhiều hơn trong việc lập kế hoach và thực hiện kế hoạch quản lý lưu vực; Chính quyền địa phương ủng hộ và hỗ trợ việc quảng bá mô hình mà dự án đã khuyến cáo tại địa phương... Hệ thống quản lý lưu vực liên thôn, liên xã được duy trì hoạt động có hiệu quả và những thay đổi khác đã cho thấy những kết quả hoạt động của dự án là rất thiết thực.

Mai Hồng Quang