Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Nghiệm thu Đề tài “Xã hội hoá mô hình chủ hộ sử dụng hầm bioga kỵ khí, xử lý thức ăn thừa, vỏ hoa quả dễ phân huỷ, phân, nước thải tại thị xã Sầm Sơn tỉnh Thanh Hoá”

Vừa qua tại Hội trường A Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hoá, Hội đồng nghiệm thu chuyên ngành đánh giá kết quả thực hiện đề tài: ” Xã hội hoá mô hình chủ hộ sử dụng hầm biogas kỵ khí, xử lý thức ăn thừa, vỏ hoa quả dễ phân huỷ, phân, nước thải taị thị xã Sầm Sơn Thanh Hoá”. Cơ quan chủ trì là Trung tâm Tư vấn Phát triển và Chuyển giao KHCN Môi trường  (trực  thuộc  Hội  Bảo  vệ Thiên nhiên và Môi trường Thanh Hoá), do KS Lê Sỹ Tuấn làm chủ nhiệm đề tài.

Nội dung chính của đề tài là:

1. Tuyên truyền, phổ biến lợi ích của mô hình hầm kỵ khí tới tổ trưởng tổ dân phố tại thị xã Sầm Sơn;

2. Phân tích, đánh giá, lựa chọn mẫu hầm kỵ khí, xử lý phân, nước thải tạo nguồn năng lượng phù hợp cho thị xã Sầm Sơn.

3. Xây dựng 10 hầm biogas với thể tích 70m3.

Hội đồng khoa học chuyên ngành cấp tỉnh đã nghe Chủ nhiệm đề tài báo cáo những công việc đã thực hiện:

- Khảo sát các loại hình chủ hộ có các nguồn thải khác nhau: Nhà trường: mầm non, THCS, THPT, Dự bị đại học....trạm xá, các chủ hộ chăn nuôi, gia súc, gia cầm và các nhà hàng khách sạn, Trung tâm điều dưỡng, phục hồi chức năng .....vv;

-  Tổ chức hội thảo: “Xã hội hoá mô hình chủ hộ sử dụng hầm biogas kỵ khí, xử lý thức ăn thừa, vỏ hoa quả dễ phân huỷ, phân, nước thải” taị thị xã Sầm Sơn với các  thành phần tham gia là: Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Phụ nữ, các cán bộ ban ngành, phòng Tài nguyên và Môi trường UBND thị xã. Trưởng 05 trạm y tế, 49 trưởng phố, các nhà hàng khách sạn, trung tâm điều dường phục hồi chức năng tại thị xã Sầm Sơn, các chủ hộ đã sử dụng và có đơn tham gia đề  tài.

- Tuyên truyền trên đài truyền thanh thị xã Sầm Sơn, đài PT và truyền hinh Thanh Hoá, Báo Thanh Hoá. In hàng ngàn tờ rơi về lợi ích của hầm bioga kỵ khí tới các chủ hộ.

-  Vận động nhân dân, các chủ hộ có nguồn thải viết đơn tham gia xây dựng, vận hành hầm bioga kỵ khí xử lý thức ăn thừa, vỏ hoa quả dễ phân huỷ, phân, nước thải tạo nguồn năng lượng và bảo vệ môi trường.

Kết quả thực hiện:

1. Xây dựng, vận hành hiệu quả được 9 hầm bioga kỵ khí với khối lượng xây dựng 172,08m3 /70m3 = 2,46 lần xây dựng so với kế hoạch được giao. Đặc biệt là hầm bioga kỵ khí của Công ty Khách sạn, Du lịch, Dịch vụ Công đoàn Thanh Hoá - 02 Bà Triệu phường Bắc Sơn thị xã Sầm Sơn. xử lý ngày 150-200kg thức ăn thừa, nước rửa chảo, nước vo gạo, vỏ hoa quả dễ phân huỷ (mùa Du lịch) tạo nguồn năng lượng gas xanh, nhiệt lượng cao, không mùi..... giảm tiền thuê Công ty Môi trường vận chuyển rác thải sinh hoạt về bãi thải thị xã, góp phần tăng tuổi thọ của bãi rác thải hiện nay.

2. Công bố kết quả nghiện cứu:

Tại trang 14, trên Công báo Sở hữu Công nghiệp số 279 tập A ( 06/2011).

3. Kết qủa tham gia Đào tạo Đại học:

Theo yêu cầu của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức Thanh Hoá, Trung tâm đã hướng dẫn 03 Sinh viên (Trần Thị Vân, Phạm thị Tâm, Phí Hồng Xuyên) lớp Đại học Vật lý ứng dụng K1 khoa KTCN thực tập tốt nghiệp Công nghệ Hầm bioga kỵ khí theo Quyết định 183/QĐ-ĐHHĐ ngày 02/02/2010 của trường Đại học Hồng Đức Thanh Hoá.

4. Đăng ký bảo hộ Quyền sở hữu công nghiệp:

Đã được chấp nhận yêu cầu cấp bằng “Độc quyền sáng chế hầm biogas kỵ khí” tại Quyết định 29903/QĐ-SHTT ngày 23/05/2011 cúa Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam.

5. Được nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội đồng ý xuất bản ấn phẩm “Hầm Bioga kỵ khí chữ nhật nắp vòm phá váng tự động, xử lý thức ăn thừa, vỏ hoa quả dễ phân huỷ, phân nước thải tạo nguồn năng lượng, phân bón và bảo vệ môi trường sống - Tại văn bản ngày 14/10/2010 của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

Hội đồng đã đánh giá cao thành công  của đề tài. Kết quả chầm điểm đề tài đạt 88,4 điểm, đạt mức Khá.

Đề tài thành công đã góp phần  thay đổi quan niệm chỉ chăn nuôi mới xây dựng hầm biogas, mà mọi nhà đều có thể xây dựng, sử dung hầm biogas kỵ khí xử lý chất thải tạo nguồn năng lượng và bảo vệ môi trường sống.

 Lê Sỹ Tuấn