Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Hội nghị Ban chỉ đạo lần thứ 4 dự án Quản lý lưu vực đầu nguồn có sự tham gia của cộng đồng

Sáng ngày 24 tháng 2 năm 2012, tại khu hội nghị 25B, dự án Quản lý lưu vực đầu nguồn có sự tham gia của cộng đồng đã tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo dự án lần thứ 4, nhằm đánh giá lại các hoạt động đã triển khai trong năm 2011 và lập kế hoạch hoạt động năm 2012. Tham dự hội nghị có đầy đủ các thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý dự án. Tại hội nghị các đại biểu đều thống nhất đánh giá trong năm 2011, Dự án đã và đang triển khai các hoạt động một cách thuận lợi và tiếp tục đạt được những kết quả tốt.

Các hoạt động đã triển khai đảm bảo kế hoạch đề ra, không những đạt được hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực mà còn tạo ra được sự thay đổi tích cực đóng góp vào sự thay đổi chung về kinh tế - xã hội của huyện Bá Thước, được các cấp chính quyền và cộng đồng địa phương ghi nhận. Nổi bật là các hoạt động về mảng sinh kế như hoạt động nuôi ong nội. Vụ xuân năm 2011, 87 thành viên của 9 nhóm sở thích đã duy trì và phát triển nghề nuôi ong thu được 675 lít mật (tương đương 207.600.000 đồng). Xây dựng thành công 2 mô hình canh tác bền vững trên đất dốc tại thôn Lặn Trong xã Lũng Niêm và thôn Đôn xã Thành Lâm với diện tích canh tác hơn 8 ha, tổng số hộ hưởng lợi là 39 hộ. Mô hình này là một phần của hệ thống quản lý lưu vực đầu nguồn liên kết đất và rừng nhằm góp phần quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên. Các mô hình phục tráng rừng luồng, sản xuất men vi sinh, bảo tồn và phát triển giống vịt địa phương “Cổ Lũng”, mô hình cải tạo vườn tạp cũng được triển khai có hiệu quả với nhiều hoạt động thiết thực.

Hoạt động quản lý lưu vực đã xây dựng thành công 2 mô hình quản lý rừng cộng đồng và làm giầu rừng thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm quản lý bảo vệ rừng cộng đồng, nâng cao nhận thức về mô hình quản lý rừng cộng đồng. Đây là mô hình được đánh giá cao từ cộng đồng, chính quyền địa phương, đồng thời cần được khuyến khích nhân rộng trong thời gian tới.

Lĩnh vực nâng cao năng lực cũng đã triển khai được nhiều hoạt động đạt kết quả tốt như:

- Phối hợp với Hội phụ nữ huyện tổ chức được 1 lớp tập huấn TOT (cấp huyện) và 5 lớp tập huấn (cấp xã) về phòng chống HIV/AIDS và tuyên truyền đến cộng đồng cho 3.218 người dân tham gia, trong đó có 2.076 nữ nắm được các kiến thức cơ bản về HIV/AIDS để biết cách phòng tránh và tuyên truyền đến cộng đồng.

- Phối hợp với Hội phụ nữ, Hội Nông dân và phòng Tư pháp huyện tổ chức tập huấn và tuyên truyền về Luật phòng chống bạo lực gia đình. Kết quả đã tổ chức được 2 lớp tập huấn cấp huyện, 4 lớp tập huấn cấp xã cho 151 người tham gia. Những người tham gia đã nắm được những kiến thức cơ bản về Luật phòng chống bạo lực gia đình để tuyên truyền đến cộng đồng.

- Phối hợp với phòng Tư pháp của huyện tổ chức 5 buổi trợ giúp pháp lý tại địa bàn các xã vùng dự án cho người dân. 442 người tham gia trong đó chủ yếu là hộ nghèo, gia đình chính sách đã được trợ giúp pháp lý liên quan đến quyền và trách nhiệm của công dân về Luật đất đai, Luật dân sự, Luật hôn nhân gia đình... Với nhiều hình thức khác nhau như nói chuyện về các chuyên đề, tình huống pháp luật, giải đáp thắc mắc, hoạt động trợ giúp pháp lý còn giúp người dân nắm được các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đây là hoạt động được chính quyền xã và người dân, đặc biệt là người nghèo nhiệt tình tham gia.

- Phối hợp với Hợp phần biến đổi khí hậu của tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam, phòng Nông nghiệp và Ban phòng chống lụt bão huyện Bá Thước tổ chức tập huấn kiến thức cơ bản về quản lý rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu. Kết quả đã tổ chức được 1 lớp tập huấn cấp huyện và 7 lớp tập huấn cấp xã, 228 người tham gia trong đó 85 phụ nữ đã nắm được những kiến thức cơ bản về rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu để tuyên truyền đến cộng đồng.

Sau khi đánh giá kết quả các hoạt động đã triển khai trong năm 2011 các đại biểu cũng đã thảo luận kế hoạch hoạt động năm 2012.

Kết luận Hội nghị đồng chí Lê Văn Đốc - PGĐ sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chủ trì hội nghị khẳng định: Kết quả các hoạt động đã thực hiện trong năm 2011, đã góp phần làm thay đổi nhận thức cho cả cán bộ đối tác và cộng đồng trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và áp dụng các mô hình phát triển kinh tế dựa vào tài nguyên rừng. Người dân biết cách áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; Tạo ra sự liên kết hỗ trợ trong cộng đồng để cải thiện sinh kế và chia sẻ lợi ích trong quản lý tài nguyên thiên nhiên; Phụ nữ ngày càng được tham gia nhiều hơn trong việc lập kế hoach và thực hiện kế hoạch quản lý lưu vực; Chính quyền đại phương ủng hộ và hỗ trợ việc quảng bá mô hình mà dự án đã khuyến cáo tại địa phương... Hệ thống quản lý lưu vực liên thôn, liên xã được duy trì hoạt động có hiệu quả và những thay đổi khác đã cho thấy những kết quả hoạt động của dự án là rất thiết thực.

Phạm Kim Tân