Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Chương trình tài trợ nhỏ (SGS) của tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam

Với mục tiêu hỗ trợ các sáng kiến cũng như tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội dân sự, thực hiện các hoạt động thúc đẩy sự tham gia và cải thiện bền vững điều kiện sống của người dân tộc thiểu số, Chương trình CASI III của Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam triển khai Chương trình tài trợ nhỏ (SGS).

Tổng ngân sách cho Chương trình SGS là 40.000 USD. Ngân sách hỗ trợ tối đa cho một đề xuất dự án là 10.000 USD và không thấp hơn 6.000 USD cho một đề xuất, trong  khoảng thời gian thực hiện một đề xuất dự án tối đa là 18 tháng.

Các sáng kiến đề xuất liên quan đến một hoặc nhiều lĩnh vực như: khuyến khích sự tham gia và tiếng nói của xã hội dân sự; phản hồi, đối thoại, vận động chính sách; thúc đẩy bình đẳng giới.

Đối tượng tham gia viết đề xuất bao gồm: các cá nhân, đặc biệt cá nhân là người dân tộc thiểu số (DTTS); các tổ chức phi chính phủ Việt Nam (VNGOs) hoặc các tổ chức VNGOs có hoạt động hỗ trợ/kết hợp với các tổ chức dựa vào cộng đồng, đặc biệt là các tổ chức dựa vào cộng đông của người DTTS; nhóm/mạng lưới; các tổ chức đoàn thể có những sáng kiến, hoạt động thúc đẩy sự tham gia của người DTTS ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam. Chương trình Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội trong xoá đói giảm nghèo và phát triển bền vững cho các cộng đồng dân tộc thiểu số ở vùng miền núi phía Bắc Việt Nam, giai đoạn III (CASI III) do tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam thực hiện, hướng tới hỗ trợ các cộng đồng dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc Việt Nam có đủ năng lực quyết định và thực hiện các mục tiêu phát triển cùng với các giá trị của chính mình một cách công bằng và bền vững. Hạn cuối cho việc tiếp nhận Đề xuất dự án vào ngày 12/11/2011. Các đề xuất dự án nộp tới SGS có thể qua Fax, emai hoặc qua bưu điện tới địa chỉ:

Ms. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Care International in Vietnam

92 – Tô Ngọc Vân – Tây Hồ - Hà Nội

ĐT: 04 7161930 – Fax: 04 716 1935; Email: JLIB_HTML_CLOAKING

Mẫu đề xuất dự án xin truy cập trang Web:vusta.org.vnM: vus:: vú

(Xin hãy ghi “Đề XUấT Dự áN GửI CHƯƠNG TRìNH SGS” bên góc trái của phong bì nếu gửi qua đường bưu điện)

Phạm Kim Tân

(Theo vusta.org.vn)