Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Liên hiệp hội Thanh Hoá thực hiện tốt đề tài nghiên cứu năm 2010

Căn cứ vào hợp đồng giao nhiệm vụ số 121/HD- LHH, ngày 20 tháng 5 năm 2010 giữa Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi thả cánh kiến đỏ trên Cọ khiết ở vùng núi Bắc Trung Bộ”, đạt kết quả tốt.

Với mục tiêu: Xây dựng được mô hình và nuôi thả cánh kiến đỏ trên Cọ khiết đạt hiệu quả cao để tăng thu nhập và cải thiện sinh kế góp phần xóa đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc ở vùng núi Bắc Trung Bộ, Ban đề tài đã chủ động, khẩn trương triển khai nhiệm vụ ngay sau khi bảo vệ thành công đề cương. Nhiều hoạt động được lập kế hoạch đồng bộ, triển khai cùng một lúc, tiết kiệm thời gian và phải ứng trước kinh phí thực hiện khi LHH Việt Nam chưa kịp giải ngân. Có sự quan tâm của các cấp chính quyền và cộng đồng địa phương. Vì thế các hoạt động triển khai, các công thức thí nghiệm được hoàn thành với chất lượng tốt.

Thực hiện đề tài, Ban chủ nhiệm đã triển khai nhiều nội dung nghiên cứu, góp phần bảo tồn giống cánh kiến đỏ quý hiếm, đa dạng sinh học vùng núi biên giới, phát triển rừng đầu nguồn, bảo vệ môi trường, giúp người dân và địa phương khôi phục, phát triển được nghề truyền thống, bảo tồn tri thức bản địa của cha ông đã dày công gây dựng lâu đời.

Với 7 công thức thí nghiệm (trong tổng số 12 công thức thí nghiệm) đã được thực hiện trong năm 2010, bao gồm việc trồng cây Cọ khiết với mật độ và phương thức khác nhau, trên tổng diện tích 9 hecta, đảm bảo việc chăm sóc và bảo vệ rừng trồng tốt. Các chỉ tiêu theo dõi sự sinh trưởng của Cọ khiết mới trồng, khảo sát số lượng Cọ khiết mọc phân tán trong rừng, chuẩn bị giống Cánh kiến đỏ cho vụ thả vào đầu năm 2011và các phương án nghiên cứu tiếp theo… đã được Ban đề tài bám sát hiện trường triển khai thực hiện tốt. Ngoài ra, các Báo cáo chuyên đề đã được xây dựng với nội dung thiết thực phục vụ mục tiêu nghiên cứu của đề tài.

Đề tài sẽ thực hiện trong 3 năm, việc hoàn thành các công thức thí nghiệm ở thí nghiệm 1 trong năm 2010 sẽ tạo cơ hội và điều kiện để năm 2011 và 2012 triển khai tốt thí nghiệm 2.

Phạm Thị Huyền