Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Chia sẻ kết quả và kinh nghiệm thực hiện Dự án

Ngày 16/6/2017, tại Khách sạn Phù Đổng Thành Phố Thanh Hóa, Hội Khoa học Thủy lợi – Ban điều hành dự án đã tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kết quả và kinh nghiệm thực hiện dự án, thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng góp phần tăng cường năng lực quản lý khai thác tài nguyên vùng đất dốc huyện Cẩm Thủy tỉnh Thanh Hóa”.

Tới dự Hội thảo có bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Điều phối viên quốc gia GEF SGP,ông Lê Thanh Hải, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Lê Đình Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa, ông Trần Đức Năng, Phó chánh văn phòng Văn phòng điều phố xây dựng nông thôn mới, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND huyện Cẩm Thủy, Báo Thanh Hóa, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh cùng đại diện lãnh đạo 5 xã vùng dự án tham dự hội thảo.

Hội thảo nhằm chia sẻ kết quả, kinh nghiệm, kiến thức từ các mô hình dự án được thực hiện tại 3 xã Cẩm Tân Cẩm Châu và Cẩm Vân và thảo luận, đề xuất về các biện pháp để mở rộng các mô hình ra 5 xã trong huyện.

Trên cơ sở kết quả thực hiện các mô hình quản lý và khai thác bền vững tài nguyên đất và đa dạng sinh học, hỗ trợ kỹ thuật, tài chính mà dự án đã thực hiện, ông Vũ Sâm – Phó Chủ tịch Thường trực Hội khoa học Thủy lợi, Trưởng Ban điều hành cho biết, đến nay dự án đã thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu của dự án, qua 2 năm thực hiện, dự án đã  triển khai nhiều hoạt động, trong đó có nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho cộng đồng, chính quyền và các bên liên quan vùng dự án về sự đe dọa của thiên tai, vấn đề môi trường; các biện pháp giảm nhẹ thiên tai để phát triển bền vững.

Nhằm tiếp tục mở rộng kết quả các mô hình của dự án “Phát triển mở rộng các mô hình hiệu quả tại dự án CBA Cẩm Tâm, góp phần tăng cường năng lực quản lý, khai thác tài nguyên bền vững vùng đất dốc huyện Cẩn Thủy” Trên cơ sở đề xuất của các địa phương, Ban điều hành dự án xây dựng đề xuất mở rộng ra 5 xã trên địa bàn huyện nhằm kêu gọi các tổ chức Phi chính phủ, văn phòng xây dựng nông thôn mới của tỉnh, UBND huyện Cẩm Thủy và các cấp, ngành lồng ghép các chương trình, dự án, hỗ trợ các xã xây dựng các mô hình phù hợp vồi tình hình của địa phương nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng và từng bước xây dựng nông thôn mới.

Lê Xuân Dũng