Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Chia sẻ kết quả và kinh nghiệm thực hiện Dự án

Ngày 16/6/2017, tại Khách sạn Phù Đổng Thành Phố Thanh Hóa, Hội Khoa học Thủy lợi – Ban điều hành dự án đã tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kết quả và kinh nghiệm thực hiện dự án, thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng góp phần tăng cường năng lực quản lý khai thác tài nguyên vùng đất dốc huyện Cẩm Thủy tỉnh Thanh Hóa”.


Kết quả bước đầu của Dự án CBA Cẩm Tâm mở rộng, kinh nghiệm từ việc quản lý dựa vào cộng đồng

Để phát triển mở rộng các mô hình hiệu quả tại dự án CBA Cẩm Tâm góp phần tăng cường năng lực quản lý, khai thác tài nguyên bền vững vùng đất dốc dốc huyện Cẩm Thủy (MS: VNM/SGP/OP5/Y4/STAR/2014/01), do quỹ môi trường toàn cầu chương trình tài trợ các dự án nhỏ, tài trợ được triển khai trên địa bàn ba xã: Cẩm Châu, Cẩm Tâm và Cẩm Vân huyện Cẩm Thủy.


Kinh nghiệm từ việc xây dựng mô hình nước mó tại xã Cẩm Châu và Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá có 496 công trình nước sạch nông thôn, trong đó có khoảng 213 công trình hoạt động bền vững, chiếm 43%. Điều đó cho thấy công tác quản lý khai thác, sử dụng nước sạch nông thôn hiện tại còn nhiều bất cập, xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, như người dân nông thôn sống phân tán, trong khi địa hình phức tạp nên không thể áp dụng một mô hình cấp nước tập trung;  sự yếu kém trong quản lý, điều hành hoạt động đối với các công trình nước sạch( thiếu kiểm tra, giám sát của các địa phương, đơn vị liên quan và người dân). Trước thực trạng đó, việc tìm ra mô hình để vừa cung cấp giải pháp khai thác sử dụng tài nguyên nước bền vững, tiết kiệm và hiệu quả, vừa đáp ứng chương trình mục tiêu nước sạch vệ sinh nông thôn và xây dựng nông thôn mới của nhà nước, là hết sức cần thiết.

Nâng cao năng lực các tổ chức xã hội tại 7 huyện nghèo tỉnh Thanh Hoá

Dự án: "Nâng cao năng lực các tổ chức xã hội địa phương tại Việt Nam" do ủy ban  Châu Âu (EU) đồng tài trợ và thực hiện bởi Quỹ CIDEAL về hợp tác và nghiên cứu (tổ chức phi chính phủ của Tây Ban Nha) phối hợp cùng Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa, Hội Nông dân và Hội Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa.

Liên hiệp hội tổ chức hội nghị tổng kết dự án "Góp phần khôi phục và phát triển bền vững nghề sản xuất Cánh kiến đỏ tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa".

Sáng 19/6/2014, được sự đồng ý của Ban chỉ đạo quốc gia, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ, Quỹ môi trường toàn cầu, Tổ chức phát triển Liên hiệp quốc UNDP, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị tổng kết dự án "Góp phần khôi phục và phát triển bền vững nghề sản xuất Cánh kiến đỏ tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa".